Buradasınız

Bulanık Kümeler ve Bulanık Bağıntıların İletişimde Kullanımı

UTILIZATING FUZZY SETS AND FUZZY RELATIONS IN COMMUNICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In interpersonal communication, misunderstandings may occur due to personal or environmental factors. Some mathematical models based on fuzzy logic have been developed to minimize the occurance of these misunderstandings. In this paper, fuzzy sets and fuzzy relations originating from fuzzy logic have been introduced as simple as possible, and an application of a mathematical model (Yager, 1980), that utilizes fuzzy sets and relations for the recovery of communication errors, has been presented
Abstract (Original Language): 
Kişisel iletişimlerde kişisel ya da çevresel etkenlerden kaynaklanan çeşitli yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu yanlışlıkların en aza indirilmesini amaçlayan, bulanık mantığın kullanıldığı bazı matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bu makalede bulanık mantıktan hareketle ortaya çıkmış olan bulanık kümeler ve bulanık bağıntılar olabildiğince basitleştirilerek tanıtılmış ve bunların iletişimdeki yanlışlıkları düzeltmeye yönelik kullanımlarını içeren bir matematiksel modelin (Yager, 1980) bir uygulaması verilmiştir.

REFERENCES

References: 

GEORGE, J.Klir, Tina, A.Folger. (1988) Fuzzy Sets, Uncertainty and Information, State University of New York.
İNÖNÜ, Erdal. (2003) "Matematik Felsefesi Üzerine Anı ve Düşünceler", Mantık, Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Kültür Üniversitesi.
59
Zekeriya GÜNEY
RUAN, Da. (1997) Fuzzy Set Theory and Advanced Mathematical Applications,. Kluwer A.P. U.S.A.
STEVENS,
S
. S. (Çev:Özbağlar, Sabri) (1968) Matematik Ölçme ve Psikofizik, Sosyal Araştırma Dairesi, Ankara.
WANG, Paul.P. and .Chang, Shi-Kuo. (1980) Fuzzy Sets: Theory and Applications to Policy Analysis and Information Systems, Plenum Press, Newyork.
YAGER, Ronald.,R., (1980). "On Modeling Interpersonal Communications," in Chang, Shi-Kuo. and Wang, Paul,.P. (Eds.) Fuzzy Sets: Theory and pplication to Policy Analysis and Information Systems, 309-320, Plenum Press: New York, 1980.
YILDIRIM, Cemal. (1985) Bilim Felsefesi , Remzi Kitabevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com