Buradasınız

A TİPİ YATIRIM FONLARI PERFORMANSLARININ İMKB VE FON ENDEKSİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of a Type Mutual Funds Based On Istanbul Stock Exchange Index and Fund Index

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The methods developed for selecting mutual fund managers generally apply Stock Exchange index as a benchmark portfolio. However, accepting Stock Exchange index as a benchmark portfolio would cause some invalid evaluation results, because many funds even in stock funds have few equities. Therefore, in this study, the Fund index developed by Institutional Investmen Managers Association has been used as a second bechmark portfolio. This approach gives some opportunity to investigate different benchmark portfolio results. Analysis results show that fund performance is low compared to Stock Exchange index and relatively high compared to the Fund index. Fund performance persistence results revealed that past performance gives some idea regarding future fund performance. With this perspect, Sharpe index has been found more succesfull method with respect to the other methods underlying both Stock Exchange index and the Fund index.
Abstract (Original Language): 
Yatırım fon yöneticilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen risk ve getiriye dayalı yöntemlerde, gösterge portföy olarak borsa endeksinin seçildiği görülmektedir. Ancak, özellikle ülkemizde hisse bazlı fonların bile portföy bileşiminde hisse senetleri oranının düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşımın yanlış değerlendirme sonuçlarına yol açacağı açıktır. Bu nedenle çalışmada, fonların karşılaştırılmasında Kurumsal Yöneticiler Derneği tarafından ortaya konan Fon endeksi bazında da değerlendirme yapılmış ve iki farklı gösterge portföyün sonuçları incelenmiştir. Analizler sonucunda İMKB endeksi bazında fonların performanslarının düşük çıktığı, fon endeks bazında ise fonların performanslarının göreli olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Fon performansının sürekliliğine ilişkin değerlendirmede ise gelecek performansın geçmiş performansın bir yansıması olacağı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda yöntemler arasındaki karşılaştırmada, Sharpe endeksi her iki endeks bazında da daha başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

hart, Mark M.
(1997
) "On Persistence in Mutual Fund Performance". The Journal of Finance. Vol. LII, No.1: 57-82
Carroll Carolyn, John Wei. (1988) "Risk, Return and Equilibrium: An Extension". Journal of Business. Vol.61 no:4: 485- 499.
Doğanay, Mete. "Hisse Senedi Fonlarının Çok Kriterli Karar Yaklaşımıyla Derecelendirilmesi"(2002),A.Ü. SBFDergisi 57(3): 35
Elton J. Edwin, Martin J. Gruber and Christopher R. Blake. "The Persistence of Risk- Adjusted Mutual Fund Performance". Journal of Business, Vol.69. No:21: 133-157
Elton, Edwin, Martin J. Gruber. (1991) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc. , Fourth Edition.
Grinblatt Mark and Sheridan Titman.(1992) "The Persistence of Mutual Fund Performance". The Jouranl of Finance. Vol. XLVII. No.5. 1992:1977-1984
Ippolito, A. Richard.(1993) "On Studies of Mutual Fund Performance, 1962¬1991". Financial Journal Analysts. 42-50
Karacabey, A. Argun (1998).
A
Tipi Yatırım Fonları: Performanslarının Analizi ve Değerlendirilmesi. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara
Kochman, L. M, R. Badarinathi.(2001) "Mutual
Fun
d Performance in a Nonsymmetrical World: A Case for the Upside Deviaion". American Business Review: 46.
Lehmann Bruce, L. and David M. Modest.(1987) "Mutual Fund Performance Evaluation. A Comparision of Benchmark and Benchmark Comparison". The Journal of Finance, Vol. XLII No:2:1
Lehmann, Bruce N., David Modest. (1987) "Mutual Fund Performance Evauation. A Comparison of Benchmark and Benchmark Comparison". The Journal of Finance. Vol. XLII. No: 2: 233-265
Levy Haim.(1999) Introduction to Investments. South-Western College Publishing
Markowitz Harry.(1952) "Portfolio Selection". The Journal of Finance. VII.
No:1: 82
Moy, L. Ronald.(2002) "Portfolio Performance: Illustrations from Morningstar". Journal of Education for Busines: 226-229
Sarıtaş Hakan (2001) "Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi: Alternatif Bir Yatırım Aracı Olarak Endex Fonları". (Basılmamış Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir)
Sharpe William (1966). "Mutual Fund Performance", Journal of Business. 119¬138
197
Ayşe YILDIZ
Treynor Jack L. (1965) "How to Management of Investment Funds?". Harvard Business Review. XLIII: 63-75
Volkman A. David, Mark E. Wohar. (1995) "Determinants of Persistence in Relative Performance of Mutual Fund Performance". The Journal of Financial Research. Vol. XVIII. No.4: 415-430
www.kyd.org.tr, Mayıs 2004
www.İMKB.gov.tr, Mayıs, 2004
www.spk.gov.tr, Mayıs, 2004
www.hazine.gov.tr/stat/ih2000.htm, Nisan, 2004
www.spk.gov.tr/kyd/yf/yf_index.html?tur,( Mayıs 2004)
www.sortino.com/htm/performance.htm (Eylül 2003)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com