Buradasınız

EMPEDOKLES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Antik dünyada Empedokles (İ.Ö. 495 - 435), doğum yeri Sicilya Akragas'ın politik hayatında, demokratik tarafta, aktif biri olarak ve bir filozof ve şair olduğu kadar bir hekim olarak da nitelendirilirdi. Empedokles'in felsefi ve bilimsel teorileri Platon'un birçok çalışmasında anılır ve tartışılır. Bu teoriler Aristoteles'in fizik ve biyoloji üzerine olan çalışmalarında ve sonra da Aristoteles'in bu çalışmaları üzerine yazan daha sonraki Yunan yorumcularda oldukça önemli bir yere sahiptir. Diogenes Laertios Ünlü Filozofların Yaşamları isimli kitabının bir bölümünü ona adar (VIII;51-77). Empedokles'in çalışmalarının çoğu bize, Diogenes Laertios ve diğer antik yazarların çalışmalarında alıntılar şeklinde bulunan fragmanlar halinde ulaşmış bulunmaktadır. Çok sayıdaki fragmanlardan ki bazıları daha önce bilinmemektedir, Strazburg Üniversitesi Kütüphanesi'nde yakın zamanda Mısır'da bulunan bir papirüs tomarı halinde muhafaza edilmektedir. Bu makaledeki fragmanların numaralandırılmasında Diels - Kranz edisyonu takip edildi; çeviriler Kirk, Raven ve Schofield'den alındı.
FULL TEXT (PDF):