Buradasınız

Farkl ı Öğrenim Düzeylerinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Derslerine İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma

A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In Turkey, tourism education is offered basically at three levels; high school level, pre-bachelor's degree level, and B.A. level. English courses are of great significance in the implemented curriculum of tourism education. In this study, the attitudes of students receiving tourism education at different levels were measured towards English courses. Attitude is one of the key factors that affect learning and is directly related to the students involved. The attitude scale developed through the study was implemented to the students and the data obtained were assessed via various statistical analyses.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de turizm alanında ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde olmak üzere 3 düzeyde örgün turizm eğitimi yapılmaktadır. Örgün turizm eğitimi kapsamında uygulanan programlarda da özellikle yabancı dil dersleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada örgün turizm eğitimi veren öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin İngilizce derslerine ilişkin tutumları ölçülmüştür. Tutum, öğrenmeyi etkileyen faktörlerden birisidir ve doğrudan öğrenci ile ilgilidir. Çalışma kapsamında geliştirilen tutum ölçeği, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuşlardır.