Buradasınız

ESER İNCELEMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
II Meşrutiyet Dönemi, II. Abdülhamit'in iktidarda olduğu otuz yıllık istibdat sürecinin ardından Osmanlı Anayasası ve Kanun-ı Esasi'nin 24 Temmuz 1908'te yeniden ilan edilmesiyle başlayan dönemdir. Toplam 14 yıl süren bu dönemde Türkiye, İttihat ve Terakki'nin ülkenin kurtuluşu adına sergilediği milli program, parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük olgularıyla tanışmış, bu olguları tartışmış, iki büyük savaş (Balkan savaşı ve Birinci Dünya Savaşı) yaşamış ve 600 yıllık imparatorluğun dağılmasına tanık olmuştur. Tarık Zafer Tunaya'nın deyimiyle Cumhuriyetin siyaset laboratuarı olan II. Meşrutiyet döneminin değişim ve dönüşümlerinden çok dilli, çok kültürlü yapısıyla bir liman kenti olan İzmir de etkilenmiş, II. Meşrutiyet'i ve onun getirdiği özgürlükleri kısa süre içerisinde içselleştirmiştir. Meşrutiyetin ilanı İzmir Basınına da yansımış İzmir'de de İstanbul'da olduğu gibi Meşrutiyet lehinde gösteriler yapılmış, bu gelişme büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanmıştır.