Buradasınız

Post-Postmodernizmi Anlamak

UNDERSTANDING POST-POSTMODERNISM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The paper argues that the present era of post-postmodernism experiences a revival of metanarratives via conscious human cultivation, invention or Tabulation' of new totalities and truths. The age of postmodernism with its undermining irony, hopelessness, pessimism and the sense of the looming end could not but leave the world in a state of despair, characterised by a propagated rule of the simulacra and the subaltern, hybridism, uncertainty, absence and inconclusiveness. As a result, the world witnessed the appearance of various calls for the re-institution of metanarratives as the only cure to rescue mankind from continuous deferral of signification, which tends to feel secure only with a score of guiding narratives.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı günümüzdeki post-postmodernizm'in, postmodernizm tarafından bozulmuş yadsınmış, 'fabülasyon' aracılığı ile iyileştirilmiş üst-anlatıların yeniden gözden geçirilmesini tartışmaktır. Postmodernizm çağı, sarsıcı ironisiyle, umutsuzluğuyla, kötümserliğiyle ve kaçınılmaz sonun geleceğinin neden olduğu hisle, dünyayı, belirsizliğin neden olduğu önlenemez bir kedere terkediyor. Bu keder ki, ortaya çıkışını, simulakranın ve bastırılmış olanın, melezin zaferinin, kesin olmayanın, farklılıkların, yokluğun, sonuçsuzluğun saklı propogandasına borçlu. Sonuç olarak, dünya bir epistemoloji çerçevesini oluşturmada yardımcı araçlar olan ütopik yaşam anlatılarının sebebinin varlığıyla güvende hissetmeye meyilli, anlamın devamlı ertelemesinden kurtaracak gerekli şifa olarak, üst-anlatıların tekrar kurumsallaşması için çeşitli çağrıların ortaya çıkışını gördü.

REFERENCES

References: 

Anderson, Marcia Lee. (1997). What Time Is It? Stafford Books, New York
Ballard, James Graham. (2001). The Atrocity Exhibition, Flamingo, Boston
Baudrillard, Jean. (1983). Simulations and Simulacra, Semiotexte, New York
Becker, Ernest. (1973). The Denial of Death, The Free Press, New York
Berman, Marshall. (1988). All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, Penguin, London
Bertens, Hans. (1995). The Idea of the Postmodern, Routledge, London and New York
Epstein, Mikhail. (1997). "The Place of Postmodernism in Postmodernity" http://www.focusing.org/apm papers/epstein.html (accessed July 23, 2008)
Ford, Denis. (2007). The Search for Meaning. A Short History, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London
193
Understanding Post-Postmodernism
Goldman, Robert and Steven Papson. (1994). The Postmodernism that Failed, University College London Press, London
James, William. (1997). The Meaning of Truth, Prometheus Books, Amherst, New York
Jameson, Frederic. (1991). Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London
Kellner, Douglas. (1988). "Postmodernism as Social Theory: Some Challenges and Problems", Theory, Culture, and Society, 5: 239-270
Levi, Carlo. (1950). Of Fear and Freedom, Farrar-Strauss, New York
Lyotard, Jean-Francois. (1989). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester
McHale, Brian. (1987). Postmodern Fiction, Methuen, London and New York
Meyer, Leonard. (1963). "The End of the Renaissance?", Hudson Review, 16:
169-186
Olson, Charles. (1967). Human Universe and Other Essays, Grove Press, New
York
Otto, Rudolf. (1958). The Idea of the Holy, Galaxy Books, New York
Taylor, Victor and Charles Winquist. (2005). Encyclopaedia of Postmodernism, Routledge, London

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com