Buradasınız

II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA EGE ADALARI’NDAN BATI ANADOLU SAHİLLERİNE SIĞINAN MÜLTECİLER MESELESİ

The Question of the Refugees arriving at the Coasts of Western Anatolia during the Second World War

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the beginning of Second World War, the expansion of war to Europe, Balkans and the Aegean Islands, the consecutive occupation of the islands by Italians, English and Germans, the arrival of refugees at Westerns Anatolian Coasts, from the islands, the solution of accommodation, feeding and the health problems of these refugees and their extraction after the war have been studied.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, savaşın Avrupa’ya, Balkanlara ve Ege Adaları’na yayılması, adaların sırasıyla İtalyan, İngiliz ve Alman işgaline maruz kalması, işgali sırasında adalardan Batı Anadolu sahillerine mültecilerin gelmesi, bunların barınma, beslenme ve sağlık sorunlarının giderilmesi ve savaş sonrası iadesi ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

a-Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgeleri (B.C.A)
( 030.10, Muamelat Genel Müdürlüğü)
B.C.A, 030. 10/ 55.367.27,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.26,
B.C.A, 030.10/ 55..367.25,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.30,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.23,
B.C.A, 030. 10/ 117.813.5,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.33,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.44,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.41
B.C.A, 030. 10/ 55.367.45,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.40,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.38,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.37,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.48,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.47,
B.C.A, 030. 10/ 117.813.12,
B.C.A, 030.10/117.813.11,
B.C.A, 030. 10/ 55.367.46,
B.C.A, 030. 10/ 55.368.3,
B.C.A,030. 10/ 55.368.08,
B.C.A,030. 10/ 117.814.2,
B.C.A,030. 10/ 55.368.12,
B.C.A, 030. 10/ 117.815.14,
B.C.A, 030. 10/ 117.815.6,
B.C.A, 030. 10/ 117.815.16,
B.C.A, 030. 10/ 55.368.11
Bayram AKÇA
11
b-Kitap ve Makaleler:
Armaoğlu, F.(1992). 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, C.I.Ankara.
Hayta, N.( Kasım 2006). “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII, (36).
Keser, U.( Spring 2010). İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yunanistan,
Türkiye’de Mülteciler, Askeri İhtilaller ve Esir Sorunu, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/ 11,
Olaylarla Türk Dış Politikası (1996). Haz. Mehmet Gönlübol ve diğerleri,
Ankara.
Sarısır, S.( Nisan 2010). “II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine
Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27).
Yavuz, N. (1998). “İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Balkanlara Girmesi
ve Türk- Alman Münasebetlerine Tesiri”, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, (20- 22 Ekim 1997). Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com