Buradasınız

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DATÇA’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Social-Economical Structure of Datça During the Early Years of Republic

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study entitled “Social-economic Structure of Datça during the Early Years of Republic”, the origin of the name of Datça, its geographical location, its situation in the course of National Struggle, structure of its administration and population, its political and social issues, its educational level and economical structure will be explained.
Abstract (Original Language): 
“Cumhuriyetin ilk yıllarında Datça’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı” adlı bu çalışma Datça’nın isminin nereden geldiğini, coğrafi konumunu, Milli Mücadele’deki durumunu, idari ve nüfus yapısını, sosyal hayat ve siyasal gelişmelerini, eğitim durumunu ve ekonomik yapısını ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

A. Arşivler
Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi ( ATASE)
K.N:8, D.N:48 (33), F.N:1 (1,2)
K.N:16, D.N:23 (62), F.N:3- 4 (5,6)
K.N:12 (401), D.N:49 (3), F.N:14 (60. 2)
Bayram AKÇA
157
K.N:12,D.N: 74 (49), F.N:14 (1)
K.N:11,D.N:80 (43), F.N:66
K.N:14,D.N:91 (56), F.N:58)
K.N:917- 2, D.N:4- 1, , F.N:1-17
D.N:108; F.N:16- 8
B. Resmi Yayınlar
1- İstatistikler:
B.İ.U.M, 1933- 1934 Halk Okuma Odaları ve Umumi Kütüphaneler İstatistiği, İstanbul,1935
B.İ.U.M, 1933- 1934 Maarif İstatistiği, İstanbul,1935
B.İ.U.M,1937- 1937 Maarif İstatistiği, İstanbul,1939
B.İ.U.M, 1938- 1939 Maarif İstatistiği, Ankara,1942
B.İ.U.M, 1940- 1941 İlk Tahsil Çağındaki Çocuklar İstatistiği, Ankara,1943
B.İ.U.M,1946- 1952 Meyve İstatistiği, Ankara,1954
B.İ.U.M, 1936- 1942 Zeytincilik İstatistiği, Anakara, 1943
B.İ.U.M, 1944- 1949 Zeytincilik İstatistiği, Ankara,1950
B.İ.U.M, 1937- 1939, Meyve İstatistiği, Ankara, 1942
B.İ.U.M, 1946- 1952, Meyve İstatistiği, Ankara,1954
B.İ.U.M, 1938- 1942, Meyve İstatistiği, Ankara, 1944
B.İ.U.M, 1946- 1950 Meyve İstatistiği, Ankara, 1952
2- Salnameler:
1925- 1925 Devlet Salnamesi, İstanbul,1926
1927- 1928 Devlet Salnamesi, İstanbul, s.1928
Ticaret Salnamesi, Ankara,1927
3-Yıllık ve Ansiklopediler:
Belediye Yıllığı, Cilt:1, Ankara,1949
Yurt Ansiklopedisi, Türkiye İl, İl: Dünü Bugünü Yarını, Cilt.8, İstanbul,1982- 1983
C. Süreli Yayınlar
1-Gazeteler:
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Datça’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı
158
Muğla da Halk Gazetesi
Muğla Gazetesi
2-Dergiler:
Akça, B. (2001). Milli Mücadele Döneminde Muğla, Askeri Tarih Bülteni, Yıl 26,Sayı 51.
İdare Dergisi, Yıl:27,Sayı:242,Ankara, Eylül-Ekim 1956
Talat, M. Y. (1940). İmparatorluğun Mülki İdaresinde Avrupalılaşma, İdare Dergisi, Yıl.13,Sayı.142, İstanbul.
D-Kitaplar
Akça, B. (2002). Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923- 1960) Ankara.
1940 İdare Taksimatı, İstanbul.
Çanlı, M. ve Türkeş, Ü. (1999). Datça (Reşadiye Kuva-yı Milliyesi, Ankara.
Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları, İstanbul, 1928
Türkeş, Ü. (1973). Kurtuluş Savaşında Muğla, İstanbul.
Umar, B. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul.
Uykucu, E. (1983). Muğla Tarihi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com