Buradasınız

FETHİYE KUVA-YI MİLLİYESİ

Fethiye Kuva-yi Milliyesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Fethiye was occupied by the Italians on May 11th 1919 the Italians were very cautious during the occupation and faced a little resistance as they avoided confrontation with both local administration and military forces. The Fethiye people objected violently to the occupation of Izmir by the Greeks on May 15th 1919. Important people of Fethiye who worried about the future of the country organized under the leadership of Captain Sir Cavit. When Hacı Kadızade Hafız Sabri was appointed to Fethiye the biggest and the most populated town of Muğla the rivalry between Ittihadist and the Allies increased. On the days when the solidarity was most needed the propaganda especially by Ittihadister caused Kuva-yı Milliyeciler to go through difficult times. The leader of the national committee of Muğla Sir Cemal and suite’s coming to Fethiye caused the conflict to continue a little while. The telegraph which Islamic association of Fethiye sent about Muğla committee inappropriate acts in the town on 26th March showed how much harm those who didn’t understand the struggle ideas did to the Kuva-yı Milliyeciler.
Abstract (Original Language): 
11 Mayıs 1919’da Fethiye İtalyanlar tarafından işgal edildi. İtalyanlar işgal hareketinde oldukça dikkatli davrandılar. Gerek askeri ve gerekse yerel idare ile karşı karşıya gelecek her hangi bir davranışta bulunmadıklarından çok fazla tepki ile karşılaşmadılar. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Fethiyeliler şiddetle karşı çıktılar. Ülkenin geleceğinden endişelenen Fethiye ileri gelenleri, Yüzbaşı Cavit Bey başkanlığında kabul ettikleri program ile teşkilatlanma yoluna gittiler. Muğla’nın en büyük ve nüfus bakımından da en kalabalık kazası olan Fethiye’ye Hacı Kadızade Hafız Sabri Bey’in gelmesi ile İttihatçı, İtilafçı çekişmesi daha da arttı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde, özellikle İtilafçıların mücadele aleyhine yürüttükleri propagandalar Kuva-yı Milliyecilerin oldukça zor günler yaşamalarına sebep oldu. 7 Mart 1920’de Muğla Heyeti Milliye Reisi Cemal Bey ve maiyetinin Fethiye’ye gelmesi, Fethiye’deki karmaşanın bir süre daha devam etmesine neden oldu. Fethiye Cemiyeti İslamiye reis ve azalarının Muğla heyetinin ilçede yaptığı uygunsuz davranışları hakkında 26 Mart’ta gönderdikleri telgraf, mücadele fikrini tam olarak anlayamayan kişilerin Kuva-yı Milliye’ye ne derece zarar verdiklerini açık şekilde göstermiştir.

REFERENCES

References: 

a. Arşiv
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü K:111, G:3, B:3-10001
TİTE Arş., K:111, G:3, B:3-2001/2a001
ATASE Arş., Yörük Ali Efe Dosyası, K:4, G:783, B:1-2-3.
ATASE Arş., YAED, K:4, G:801, B:1
ATASE Arş., YAED, K:5, G:993, B:1.
ATASE Arş., YAED, K:5, G:1009, B:1.
ATASE Arş., YAED, K:5, G:1021, B:1-2
ATASE Arş., YAED, K:7, G:1296, B:1.
ATASE Arş., YAED, K:7, G:1301, B:1.
b. Kitaplar
Aker, M. Ş. (2006). 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi (1918-1920). Yayına Hazırlayan; Ahmet Tetik, Ayşe Seven, Mahmut Yüksel Canbaz, Ankara: Genel Kurmay ATASE Bşk. Yay. s.47.
Çelebi, M. (1992). Heyet-i Nasiha Anadolu ve Rumeli Nasihat Heyetleri, Akademi Kitabevi, İzmir.
Jaeschke, G. (1971). Türk Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Çev.
Cemal Köprülü, Ankara.
Türkeş, Ü., (1973). Kurtuluş Savaşında Muğla. İstanbul: s.271-272.
c. Makaleler
Akça, B.. (2002). Milli Mücadele Döneminde Fethiye. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 9, 125-126.
Çelebi, M. (2005). Menteşe Sancağında İzmir’in İşgaline Gösterilen Tepkiler. Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XX, S.1. 44.
Çelebi, M. (1998). Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri. Belleten, C. LXII. S. 233. 402.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com