Buradasınız

DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE BEHAVIOR OF INFILLED FRAMES UNDER HORIZONTAL LOADING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, seven steel frame systems which have different geometries were tested. One bay one story steel frame systems were filled with air-holed brick wall. The steel frames which were tested in the study have different span / height (L/H = 0.9, 1.2, 1.4) ratios. Each of the steel frames with different span/height ratio were tested under three different conditions, first the span was empty , in the second condition the span was filled with air holed brick wall and in the third condition the span was filled with air-holed brick wall with plaster. By applying lateral forces, lateral displacements, crack patterns, failure modes and ductility were investigated on the specimens.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, değişik boyutlarda 7 adet çelik çerçeve sistemi denenmiştir. Çelik çerçeve sistemi tek gözlü, tek açıklıklı olup duvar numuneleri gazbeton yapı taşlarıyla oluşturulmuştur. Çelik çerçevelerin açıklık / yükseklik oranı ( L/H = 0.9, 1.2, 1.4 ) muhtelif oranlarda seçilmiştir. Çelik çerçeveler dolgusuz, gazbeton duvar dolgulu ve gaz beton duvar + sıva dolgulu duvar olarak test edilmiştir.Deney numunelerine yatay yönde yük uygulanarak numunelere üzerinde meydana gelen yatay yer değiştirmeler, çatlama, göçme biçimleri ve süneklik araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

Altın, S.
1990
. "Strenghening of Reinforced Concrete Frames With Reinforced Concrete Infills", Ph. D. Thesis in ODTÜ.
Budak, A. 1997. "Dolgu Duvarlı Çerçevelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Malzeme Bakımından Doğrusal Olmayan Hesabı", KTÜ, Yüksek Lisans Tezi.
Ersoy, U., Uzsoy, Ş., Aktan E. 1971. "Dolgulu Çerçevelerin Davranış ve Mukavemeti", Ankara,
TÜBİTAK, PROGE MAG-205.
Gülkan, P., Wasti, S. T. 1993. "Çerçeve Dolgu Etkileşmesi: Lineer Olmayan Bir İrdeleme". XII. Tecnical Congress on Civil Engineering, Ankara.
Holmes, M. 1961. "Steel Frames with and Concrete Infilling", Proc. I.C.E., Vol. 19, pp. 473-478.
Karaduman, A. 1998.
"Dolg
u Duvarlarının Çerçevelerin Yatay Yükler Altındaki Davranışlarına Etkileri", Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Köken, A. 2003. "Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yükleme Altındaki Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Davranışının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi", Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Konya.
Marjani, F. 1997. " Behaviour of Brick Infilled Reinforced Concrete Frames Under Reversed Cyclic Loading", Ph. D. Thesis in ODTU.
Smith, B. S. 1962. "Lateral Stiffness of Infilled Frames", Procee. A.S.C.E., Cilt 88, No. S. T. 6, S.
183-99.
Smith, B. S. 1963. "Infilled Frames", Ph. D. Thesis, University of Bristol.
Smith, B. S., Carter, C. 1969. "A Method of Analysis for Infilled Frames", Proc. I. C. E., S. 31¬41, Eylül.
Smith, B.S. 1967. "Composite Behavior of Infilled
Frames", Conference of Tall Buildings, S. 481-482, London.
Yalçın,
E
. 1999. "Dolgu Duvarlarin ve Konumlarinin Çok Katlı Betonarme Yapilarin Deprem Kuvvetleri Altindaki Davranişina Etkileri", İTÜ, Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com