Buradasınız

Orta Büyüklükte Bir Dokuma İşletmesinde İstatistiksel Proses Kontrol Sistemi: II. Duruşların Kontrolü

A Statistical Quality Control System in a Medium-Scale Weaving Mill: II. Control of Loom Stoppages

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Establishing a control system in a medium-scale weaving mill by using statistical process control techniques was worked on and considered that the control system also would be a model for weaving mills. To determine production parameters and control them according to a definite sampling plan, the loom stoppages were investigated with their reasons and the defects on the fabric were detected during running of looms in process inspection. Therefore three different kinds of cord and a poplin fabric were observed. Analysis ofloom-stoppages gives information about problems which are present in yarns, weaving preparation, weaving processes, and particularly indicates yarn quality, weaving machine adjustments and weaving preparation processes. In conclusion of woven fabric quality evaluations it was determined that the rate of defects originated from yarn is rather higher than that of defects originated from weaving preparation/weaving process.
Abstract (Original Language): 
Orta ölçekli bir dokuma işletmesinde istatistiksel proses kontrol teknikleri kullanılarak kontrol sistemi kurma çalışmaları yapılmış ve bu kontrol sisteminin diğer dokuma işletmeleri için de örnek oluşturabileceği düşünülmüştür. Belirli bir örnekleme planına bağlı olarak üretim parametrelerinin belirlenebilmesi ve bunların kontrolünün sağlanabilmesi için sondaj kontrolleri ile dokuma işlemi sırasında oluşan duruşlar nedenleri ile birlikte incelenmiş ve üretimi devam eden kumaş üzerindeki hatalar tespit edilmiştir. Bu çalışmalar için üç farklı kord ve bir poplin dokuma kumaşın üretimi izlenmiştir. Yapılan duruş analizleri iplik, dokuma hazırlık, dokuma proseslerindeki mevcut problemler konusunda bilgi vermekte ve özellikle iplik kalite özelliklerine, dokuma makinesi ayarlarına ve dokuma hazırlık işlemlerine işaret etmektedir. Dokuma kumaş kalitesi ile ilgili yapılan değerlendirmeler incelenen tüm kumaş tiplerinde iplikten gelen hata oranının, dokuma hazırlık/dokuma prosesinden kaynaklanan hata oranından çok daha yüksek olduğunu göstermiştir.
303
313

REFERENCES

References: 

Egbers, G., Azarschab, M., Murrweib, H., Weinsdörfer, H., & Wolfrom, J. 1985. Dokuma Verimini Geliştirebilmek İçin Alınan Önlemler. Sagem, s: 14-24.
İkiz, F., Püskülcü, H., & Eren, Ş. 1998. İstatistiğe Giriş. (5.Baskı). İzmir: Fakülteler Kitapevi.
Kırtay, E. 1999. I. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi Bildirileri. Tekstil İşletmelerinde Bilgisayar Destekli Veri Toplama Sistemleri. Adana.
Kısaoğlu, Ö. 2002. "Orta Büyüklükte Bir Dokuma İşletmesinde İstatistiksel Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
Klingsöhr, W.F. 1997. Dokumadaki İplik Kopuşlarının Önemi. Melliand, Nisan, s: 29-30.
Weissenberger,
W
. 1996. VII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu. Kalitenin Yüksek Verimli Dokumahanelerde Hayati Önemi. İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com