Buradasınız

YENİ TASARLANAN BİR ISI DEĞİŞTİRGECİ İLE KONVANSİYONEL ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİNİN DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF A CONVENTIONAL HEAT EXCHANGERS WITH A NEW DESIGNED HEAT EXCHANGER EXPERIMENTALLY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pajes.2014.19483

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the air-water heat exchanger designed have been experimentally compared to conventional heat exchangers with and without fin. The same parameters for the three heat exchangers (pump flow, heating power, etc... ) have been used. In the experiments, speed-flow adjustment has been made to supply heat transfer at an optimum. As a result, during the circulation of water in pipe of the air-water heat exchanger, the corrosion fouling factor has not been formed. In addition, the efficiency of the new designed heat exchanger has been found between fin and finless heat exchanger efficiencies. The results have been shown in the diagrams.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada tasarlanan hava-su ısıtmalı ısı değiştirgeci, kanatlı ve kanatsız olmak üzere konvansiyonel (rezistans-su ısıtmalı) ısı değiştirgeçleriyle deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma üç ısı değiştiricisi için de aynı parametreler(pompa debisi, ısıtıcı gücü vs.)kullanılarak yapılmıştır. Yapılan deneylerde ısı transferi optimum düzeyde gerçekleşecek şekilde hız-debi ayarlaması yapılmıştır. Sonuç olarak hava-su ısıtmalı ısı değiştiricisinde boru içerisindeki suyun devridaim etmesi sırasında korozyon kirlilik faktörü oluşmamıştır. Ayrıca yeni tasarlanmış ısı değiştirgecinin verimi, kanatlı ve kanatsız ısı değiştiricilerinin verimlerinin arasında bulunmuştur. Sonuçlar diyagramlar halinde gösterilmiştir.

REFERENCES

References: 

[1]
Dağsöz
, A. K., Isı Değiştiricileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1311, 1985.
[2]
Kor
, O., "Kanatlı Borulu Isı Değiştirgeçlerinin Karışık Taşınım Şartları İçin Sayısal Analizi", Bitirme Projesi,
Haziran, 2008.
[3] Arslan, G., "Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerinde iç Yüzeyi Yivli Boru Kullanımının Isı Geçişine Etkisi", Tesisat Mühendisliği, Sayı: 132, Kasım-Aralık 2012.
[4] Parmaksızoğlu, C. ve Çeteci, Ö., "Isı Değiştiricisi Tasarımı", IV. Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 4-7 Kasım
1999.
[5] Şahan, A.M., "Isı Geri Kazanım Eşanjörlerinin Kullanım Opsiyonları" VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 2003.
[6]
Tuncay
, Y., "Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi", 1995, MMO 95'TESKON/ENE 38.
[7]
Çengel
, Y.A., Isı ve Kütle Transferi, İzmir Güven Yayınları,
2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com