Buradasınız

ALTIN KAZANIMINDA KİMYASAL PROSESLERİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF CHEMICAL PROCESSES IN GOLD RECOVERY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Currently, investigations undertaken on different types of gold bearing ore deposits show that the type of deposit plays an important role for the selection of mineral processing technologies in gold and other precious metals production. During recent years, studies on the discovery and growth of new gold deposits have been gradually progressing in many provinces of Turkey and this will undoubtedly contribute to development of new technologies in other metal mining industries. Recently, it has been established that approximately 15-20 % of gold recovery is realised by physical and 80-85 % of that is carried out by chemical and biological processes. Chemical and sometimes biological processes are prefered due to low cost and simplicity. This study gives a brief description on gold recovery methods with special reference to currently popular chemical processes.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde altın içeren cevher yataklarıma tiplerinin, altın ve diğer değerli minerallerin kazanımında cevher hazırlama ve zenginleştirme yönünden çok önemli rol oynadığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Son yıllarda, özellikle ülkemizde altın kazanımında gözlenen gelişim, diğer metallerin üretimine yönelik yeni teknolojik gelişime paralel olarak ilerlemektedir. Altın kazanım proseslerinin % 15-20'ye yakınının fiziksel olarak (gravite zenginleştirme vb.), % 80-85'inin ise kimyasal ve biyolojik prosesler şeklinde uygulandığı son yıllarda yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Günümüzde altın kazanımında özellikle kimyasal ve azda olsa biyolojik proseslerin tercih edilmesinin nedeni ise, uygulamasının kolaylığı ve ekonomik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada, son yıllarda altın kazanımında yaygın olarak uygulanan kimyasal prosesler hakkında bilgi verilmektedir.

REFERENCES

References: 

Akçıl, A. 1995. Effects of Gold Deposition Types on Concentration Method Selection, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ph. D. Seminar, İzmir.
Andrew, L. S. 1984. Gold Ore Processing Today-Part 1 and Part 2, International Mining Magazine.
İpekoğlu, Ü., Mordoğan, H. 1993. Altın Üretim Tesislerindeki Siyanürün Türleri, Toksik Etkileri ve Atık Barajındaki Davranışı, Madencilik Dergisi.
Mc Quiston, F. W., Shoemaker, R. S. 1981. Gold and Silver Cyanidation. Vol. I and Vol. II, Society of Mining Engineers, New York, A. B. D.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com