Buradasınız

KONYA'DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

TRAFFIC NOISE IN KONYA AND SOME PROPOSALS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the results of an investigation on traffic noise in Konya are presented. The aim of the study is to determine the traffic noise in Konya and to investigate possible solutions to reduce the traffic noise. Noise levels are measured on ten different streets between 900 - 1700 hours and the results are evaluated. As a result of this investigation, the noise levels on the streets considered are found to be exceeding the noise levels given by the regulations. Some proposals are suggested in order to reduce the noise levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Konya'da trafik gürültüsü konusunda yapılmış olan bir araştırmanın sonuçları verilmiştir. Çalışmanın amacı trafik gürültü seviyesinin belirlenmesi ve gürültünün azaltılabilmesi için alınabilecek muhtemel önlemlerin incelenmesidir. Çalışmada 10 caddede 0900 - 1700 saatleri arasında, genellikle, düzgün olmayan trafik akışı koşullarında gürültü seviyesi ölçümleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonucu olarak araştırma kapsamı içindeki bütün gürültü seviyelerinin yönetmelikte öngörülen seviyelerin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Sözkonusu bölgelerde gürültü seviyesinin azaltılması için bazı tedbirler önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Anonymous, 1986. Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 11 Aralık 1986, 19308 Sayılı Resmi Gazete. 8-26. Ankara.
Anonymous, 1989. Türkiye'nin Çevre Sorunları. 483 s. Türkiye'nin Çevre Sorunları Vakfı yayını. Ankara.
Belgin, E. 1995. "Gürültünün İşitme Duyusuna Etkisi", Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. C. 28 (12), 76-77. Ankara.
Dokumacı, E. 1981. "Trafik Gürültüsü ve Oturulan Bölgelerdeki Etkileri İzmir İncelenmesi". Ege Üniversitesi Makina Fakültesi. 1-18. İzmir.
Eroğlu, V. 1991. "Gürültü ve Toplum Sağlığı",
Gürültü Sempozyumu, 23 Aralık 1991. 1-4. Konya.
Karabiber, Z. 1991. "Dış Çevre Gürültüsünün Belirlenmesinde Gürültü Ölçmeleri". Gürültü Sempozyumu, 23 Aralık 1991. 1-13. Konya.
Karpuzcu, M. 1991. Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü. s. 318. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
Özbilen, A., Var, M. 1993. "Gürültü Kirliliğinin Doğal Elemanlarla Çözümlenmesi İçin Doğu Karadeniz Bölgesinde Gürültü Kirliliğine Karşı Etkin Olan Doğal Eleman Türleriyle Trabzon'da Bir Örnek Çözüm", Ekolojik Çevre Dergisi. ISSN 1300¬1361. 2 (8), 17-22. İzmir.
Pehlivan, E. 1995. Hane Halkı Çöp Eğilim Anketi (Yayınlanmış veriler). Konya.
Ş erefhanoğlu, M. 1991. "Gürültü ile Savaşımda Temel İlkeler ve İnsan Etkeni". Gürültü Sempozyumu, 23 Aralık 1991. 1-6. Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com