Buradasınız

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

OPTIMUM DESIGN OF TRUSSES FOR PRACTICAL APPLICATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a simple genetic algorithm for optimising structural systems with discrete design variables are used for the optimum design of plane trusses. Displacement, stress and stability constraints are considered. A computer programme is developed and coded in FORTRAN language for the purpose. Algorithm presented is used to obtain the optimum designs of the different practically employed roof trusses. Finally an optimum geometry design is performed to find out the optimum roof slope by trial and error.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, yapıların optimizasyonu için ayrık tasarım değişkenleri kullanarak sonuca giden genetik algoritma yöntemi düzlem kafes sistemlere uygulanmıştır. Çalışmada deplasman, gerilme ve burkulma sınırlayıcıları dikkate alınmıştır. Bu amaçla geliştirilen bilgisayar programı FORTRAN dilinde kodlanmıştır. Pratikte yaygın olarak kullanılan çeşitli çatı makaslarının minimum ağırlıklı boyutlandırılması gerçekleştirilmiştir. Son olarak deneme yanılgıya dayalı olarak bir geometrik optimizasyonu örneği verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Goldberg, D. E. 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading,
Mass.
Anonymous, 1980.
Çeli
k Yapıların Hesap ve Yapım
Kuralları TS 648, Ankara.
Jenkins, W. M. 1991. Structural Optimization with the Genetic Algorithm, Journal of Structural Engineering, (60), 24, December.
Jenkins, W. M. 1991a. Towards Structural Optimization Via the Genetic Algorithm, Journal Computers and Structures, Vol.40/5.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 1999 5 (1) 951-957
956
Journal of Engineering Sciences 1999 5 (1) 951-957
Kafes Sistemlerin Uygulamaya Yönelik Optimum Tasarımı, A. Daloğlu, Z. Aydın
Jenkins, W. M. 1992. Plane Frame Optimum Design Environment Basedon Genetic Algorithm, Journal of Structural Engineering, (118), 11, November.
Rajaev, S. and Krishnamoorthy, C. S. 1992. Genetic Algorithms, Journal of Structural Engineering, (118), 5. May.
Rajaev, S. and Krıshnamoorthy, C. S. 1997. Genetic Algorithms Based Methodologies for Design Optimization of Structural Engineering, (123), 3, March.
(121), 10, Oct.
Ramasamy, J. V. and Rajasekaran, S. 1996. Artificial Nevral Network and Genetic Algorithm for the Design Optimization of Industrial Roofs - A Comporision, Computers & Structures, 58 (54),
747-755.
Saka, M. P. 1991. Optimum Geometry Design of Roof Trusses by Optimality Criteria Method, Comp. and Struc. 38 (1), 83-92.
Rajan, S. D. 1995. Sizing, Shape and Topology Design Optimization of Trusses Using Genetic Algorithm, ASCE Journel of Structural Engineering,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com