Buradasınız

AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI

APPLICATION OF THE SINGLE SERVER QUEUING SYSTEM ANALYSIS IN WOOD PRODUCTS INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study, simulated of the single server queuing system(CNC) at the door-joinery facilities. We simulated the system both by hand and computer programming with SIMAN languages. From the obtained results, we aimed to provide some suggestions to the manager. Because, the ending of the study, simulation showed the real system in some hypothesis. As a result of simulated system will have long queues in future time.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı tek kanallı bir kuyruk sistemini simüle etmektir. Bu nedenle özel sektöre ait bir kapı-doğrama fabrikasında bulunan CNC tezgahının zamana göre işleyişi simüle edilmiş ve gerçek sistemin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda veriler elde edilerek gerekli matematiksel işlemler gerçekleştirilmiş ve bazı varsayımlar neticesinde sistemde uzun kuyrukların oluştuğu görülmüş ve gerekli çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Erol, R. 1998. Basılmamış Simülasyon Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Endüstri Müh. Böl. Adana.
Hillier, F., Lieberman, J. G. 1989. Introduction to Operations Research, Stanford University, California, McGraw-Hill, s. 611-614, 872-874.
Hicks, E. P. 1994. Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University, Newyork, s. 319.
Law, Averill M. 1991. Simulation Modeling and Analysis, Industrial Engineering Series, Deparment of Industrial Engineering, Oregan State University, Newyork, s.150-151, 30, 120, 118-121.
Pegden, D.C., Robert E. S. and Randall P. S. 1995.
Introduction to Simulation Using SIMAN, Industrial Engineering Series, McGraw-Hill, System Modeling Coorperation, Newyork, s. 77-78.
Şahin, M. 1978. Üretim Yönetiminde Simülasyon Analizi ve Uygulaması, Eskişehir Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yayın No: 194/124, Eskişehir,
s. 37-47.
Taha, H. A. 1982. Operations Research, University of Arkansas, Fayetteville, 632-634.
Winston, W. L. 1993. Operations Research, Indiana University, California, International Thomson
Publishing, s. 1103.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com