Buradasınız

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YÖNTEMİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE KULLANIMI

USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD IN THE SUPPLIER SELECTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Technological advancement and its parallel high production rate contributing more growth in world economies increases global competitiveness. The growing presence of emerging customer requirements along with advances in technology and diversification causes the shortening of product life-cycle. These new trends of shortening of product life-cycle and more diverse customers requirements call for addressing them on right time, at right place, and at right price. To succeed, organizations must have to analyze and fulfill these customers’ needs in shape of providing appropriate goods and services. Organizations are depended mainly on suppliers to serve the customers with right product, in right quantity, and at right time. Therefore due to these reasons, to survive, organizations have to select appropriate suppliers for the smooth provision of products and services.Within the service business context as a solution for the selection of supplier, this study applied “Quality Function Deployment (QFD)" method, one of the methods used in the designing of product and service.
Abstract (Original Language): 
Gelişen teknoloji ve buna paralel artan üretim hızıyla, ekonomiler giderek büyümekte, küresel ölçekte rekabet daha da artmaktadır. Müşteri isteklerinin gelişen teknolojiye paralel olarak gün geçtikçe artması ve çeşitlenmesi, ürün yaşam eğrilerinin de giderek kısalmasına neden olmaktadır. Ürün yaşam eğrilerinin kısalması, müşteri taleplerini çok iyi takip edip bu talepleri doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyattan karşılamayı zorunlu hale getirmektedir. İşletmeler, müşteri taleplerini doğru analiz edip, bu müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmeti zamanında müşteriye ulaştırdıkları oranda başarılı olmaktadırlar. İşletmelerin müşterilerine doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda teslim etmeleri büyük ölçüde tedarikçilere bağlıdır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için uygun tedarikçileri seçmeleri ve ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamaları gerekmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda genellikle ürün ve hizmet üretiminin tasarımında sıkça kullanılan metotlardan biri olan “Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)” yöntemi, bir hizmet işletmesinin tedarikçi seçim probleminde çözüm olarak kullanılmıştır.
53-69

REFERENCES

References: 

Akao, Y. (1990). Quality Function Deployment QFD: Integrating Customer Requirements
Into Product Design. Cambridge, Productivity Press, New York.
Akao Y. ve Mazur, G. (2003). “The Leading Edge in QFD: Past, Present and Future”, International Journal
of Quality ve Reliability Management, 20 (1): 20-35.
Akbaba, A. (2005). “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG): Turizm
İşletmeleri için KFG Temelli Bir Ürün Geliştirme Süreci Önerisi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF
Dergisi, 2 (5): 38-59.
Bevilacqua, M., Ciarapica, F.E. ve Giacchetta, G. (2006). “A Fuzzy-QFD Approach to Supplier
Selection”, Journal of Purchasing ve Supply Management, 12: 14–27.
Chan, L. K., Kao, H.P. ve Wu, M.L. (1999). “Rating the Importance of Customer Needs in Quality
Function Deployment by Fuzzy and Entropy Methods”, International Journal of Production Research,
37 (11): 2499-2518.
Chen, I.J. ve Paulraj, A. (2004). “Understanding Supply Chain Management: Critical Research and a
Theoretical Framework”, International Journal of Production Research, 42(1): 131-163.
Chien, T.K. ve Su, C.T. (2003). “Using The QFD Concept to Resolve Customer Satisfaction Strategy
Decisons”, International Journal of Quality ve Reliability Management, 20 (3): 345-359.
Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You, Addison-
Wesley Longman Inc.
Day, R.G. (1998). Kalite Fonksiyon Yayılımı, Bir Şirketin Müşterileri İle Bütünleştirilmesi,
Marshall Boya ve Vernik San.A.Ş.Yayınları, (Çev. Enternasyonel Tercüme Hizm.Ltd.Şti.),
Cem Ofset, İstanbul.
De Boer, L., Labro, E. ve Morlacchi, P. (2001). “A Review of Methods Supporting Supplier Selection”,
European Journal of Purchasing and Supply Management, 7:75–89.
Dickson, G.W. (1966). “An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions”, Journal of Purchasing,
2(1): 5-17.
Ellram, L. ve Cooper, M.C. (1990). “Supply Chain Management, Partnerships, and the Shipper-
Third Party Relationship”, International Journal of Logistics Management, 1(2): 1-10.
Griffin, A. ve Hauser, J.R. (1993). “The Voice of the Customer”, Marketing Science, 12(1): 1-27.
Guinta, L.R. ve Praizler, N.C. (1993). The QFD Book, The Team Approach to Solving Problems
and Satisfying Customers Through Quality Function Deployment, Amacom, New
York.
Gunasekaran, N., Rathesh, S., Arunachalam, S. ve Koh, S.C.L. (2006). “Optimizing Supply Chain
Management Using Fuzzy Approach”, Journal of Manufacturing Technology Management, 17(6): 737-
749.
Han, S.B., Chen, S.K., Ebrahimpour, M. ve Sodhi, M.S. (2001). “A Conceptual QFD Planning Model”,
International Journal of Quality and Reliability Management, 18 (8): 796-812.
Hauser, J.R. ve Clausing, D. (1988). “The House of Quality”, Harvard Business Review, 66: 63-73.
Kwong, C. K. ve Bai, H. (2002). “A Fuzzy AHP Approach to the Determination of Importance Weights
of Customer Requirements in Quality Function Deployment”, Journal of Intelligent Manufacturing;
13: 367-377.
Lin, M.C., Tsai, C.Y., Cheng, C.C. ve Chang, C.A. (2004). “Using Fuzzy QFD for Design of Low-end
Digital Camera”, International Journal of Applied Science and Engineering, 2(3): 222-233.
Liu, H-T. (2009). “The Extension of Fuzzy QFD: From Product Planning To Part Deployment”, Expert
Systems with Applications, 36: 11131-11144.
Lowe, A. ve Rıdgway, K. (2000). “UK User’s Guide To Quality Function Deployment”, Engineering
Management Journal, 10(3): 147-155.
Maddux, A.G., Amas R.W. ve Wyskida, A.R. (1991). “Organizations Can Apply QFD As Starategic
Planning Tool”, Industrial Engineering, 23(9): 33-37.
Morris, L.J. ve Morris, J.S. (1999). “Introducing Quality Function Deployment in the Marketing
Classroom”, Journal of Marketing Education, 21(2): 131-137.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com