Buradasınız

Avusturya ve Türkiye’de Öğretmen Adayı Belirleme Süreci

The Selection Process of Teacher Candidate in Austria and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the selection process of teacher candidates in Turkey and Austria education systems. In the study, the Upper Austria Higher Education documents on the selection processes were examined and the teacher candidates’ selection processes were observed. For the Turkish side, the higher education selection handbooks by Student Selection and Placement Center (OSYM) were examined and 96 teacher candidates were interviewed. According to the findings, in Austria’s teacher education system, the students should volunteer to be a teacher and also must fulfill compliance of the profession. In Turkey, on the other hand, the teacher candidates were selected according to the central examination results conducted by ÖSYM. While scores are taken into account in the areas such as mathematics, social sciences, science, geometry, etc., the evaluation related to the individual reasons for seeking this profession, individuals’ eligibility of the teaching profession and personal characteristics are not considered in this selection process. The interview results revealed that while some of the candidates were willing to become a teacher, others reported obligation to do so and some stated that they accidently selected to be a teacher.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinde öğretmen adaylarının belirlenme sürecini ortaya koymaktır. Araştırma’nın Avusturya boyutunda Avusturya Yukarı Avusturya Eğitim Yüksek Okulu öğretmen adaylarını belirleme sürecine ilişkin belgeler incelenmiş, öğretmen adayı belirleme süreci gözlenmiştir. Türkiye boyutunda ise yükseköğretime geçiş kriterleri incelenmiş, 96 öğretmen adayı ile görüşülmüştür. Araştırma bulgularına göre Avusturya öğretmen yetiştirme sisteminde öğretmenlik mesleğini yapacak kişilerin öğretmenlik mesleğini isteyerek başvurmalarının yanında adayın mesleğe uygunluğuna karar verildiği uygulamalı bir sınava göre belirlenmektedir. Türkiye’de öğretmenlik mesleği yapacak olan bireyler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarla belirlenmektedir. Bu sınavlarda öğretmen adaylarının alanlarına göre matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, geometri, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya alanlarından aldıkları puanlar dikkate alınırken, bireyin bu mesleği isteme nedenleri, öğretmenlik mesleğine uygunluğu ve kişisel özellikleri ile ilgili bir değerlendirmeye rastlanmamaktadır. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde mesleği isteyerek seçen adaylar yanında mesleği sevmeyen, zorunda olduğu için seçen, eğitimini tamamlasa dahi öğretmenlik yapmayacaklarını belirten öğretmen adayların da olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E, Akgün, Ö.E, Karadeniz,Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
Çelikten,M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
Dilmaç, B., Çıkılı, Y., Işık, H. & Sungur, C. (2009). Teknik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleklerine ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak mesleki benlik saygısı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, 8 (2), 34-50.
Gündüz, Ş. & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.
Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.(Atatürk Üniversitesi Örneği), Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71–83.
Hanushek, E. A.(2014). Boosting teacher effectiveness. In Chester E. Finn Jr. & Richard Sousa (Eds.), What lies ahead for America's children and their schools (pp.23-35). Stanford CA: Hoover Institution Press.
Karakütük, K. (2006).Eğitimin ekonomik temelleri. In V. Sönmez (Ed). Eğitim bilimine giriş (pp.151-185). Ankara: Anı Yayıncılık.
Mehmet CANBULAT ve Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 2015, 113-132
127
Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Okpala, C.O. & Ellis, R.(2005). The perceptions of college students on teacher quality: a focus on teacher qualifications. Education, 126 (2), 374-383.
ÖSYM (2013). Öğrenci yerleştirme kılavuzu. Retrived May 08, 2013, from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013OSYSSISTEMKILAVUZU%2...
Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Schaarschmidt, U. (Hrsg.). (2005). Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
Şeker, H. , Deniz, S. & Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164.
Şişman, M. & Acat, M. B. (2003).Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
University of Applied Sciences Upper Austria. Verfahren der Feststellung der Eignung zum Bache -lorstudium zur Erlangung des Lehramts für Volks-, Haupt,Sonder und Polytechnische Schulen. Retrived July 07, 2012, from http://www.ph-ooe.at/ausbildungstudium.html
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com