Buradasınız

THE INFLUENCES AND CHANGES OF THE CRIMEAN TATARS MUSIC IN THE PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2013.01.01.0001.

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Crimea is now an autonomous parliamentary republic which is governed by the Constitution of Crimea in accordance with the laws of Ukraine. But, Crimea has been home to different nations during the history, as a result of the cultural wealth and this factor has been moved to today patterns. Crimean Tatars is one of the important parts of this wealth. The Crimean Tatars were forcibly expelled to Central Asia by Joseph Stalin's government after II. World War. After the fall of the Soviet Union, some Crimean Ta began to return to the region. Now, Crimean Tatars, an ethnic minority in Crimea and make up about 13% of the population. So, Crimean Tatars’ music must be evaluated in two periods. Before exile and after exile. There are many networks in the music of Crimea, and these networks can continue their existence even in small villages. On the other hand, the effects of popular culture increasing on Crimean Tatars music. The aim of this paper is to explain the musical differences in the process of change Crimean Tatars from generation to generation; define the effects of the people, places and mass media that cause them, observe them in daily practice and analyze these type of issues.
Abstract (Original Language): 
Tarih boyunca farklı milletlere ev sahipliği yapmış olan Kırım coğrafyası bunun sonucunda çeşitli kültürel zenginlikleri içermektedir. Kırım Tatarları da bu zenginliğin önemli parçalarından biridir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Joseph Stalin yönetimi tarafından Orta Asya’ya zor kullanılarak sürgün edilen Kırım Tatarları, ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kırım’a geri dönebilmişlerdir. Günümüzde Kırım Tatarları, Kırım Özerk Cumhuriyeti içinde %13’lük bir nüfus oluşturan etnik bir azınlık durumundadır ve Ukrayna yasalarına bağlı olarak yönetilmektedir. Dolayısıyla, Kırım Tatarlarının müziği sürgün öncesi ve sürgün sonrası olmak üzere iki dönem içinde değerlendirilebilir. Kırım müziklerinin içinde sayısız ağlar bulunmaktadır ve oldukça büyük bir alana yayılmıştır. Bu ağlar varlıklarını yalnızca Kırım’da değil, Anadolu’da, Balkanlarda ve göç yolları üzerindeki birçok küçük yerleşimlerde dahi devam ettirebilmektedir. Diğer taraftan, Kırım Tatar müzikleri üzerinde popüler kültürün etkileri de giderek artmaktadır. Bu makalenin amacı, Kırım Tatarlarının kuşaktan kuşağa taşıdığı müziklerinin zaman içerisindeki değişimlerini ve müzikal farklılıklarını açıklamak, insan, mekan ve kitle iletişim araçları gibi değişime sebep olan kaynakları gündelik yaşam pratiklerinde gözlemlemek ve etkilerini ortaya koyabilmektir.

REFERENCES

References: 

Gaspirali, İ. 1911. Tercüman Newspaper. Bahçesaray.
Olesnitski, A.1910. Kırım Türkleri'nin Yırları. Simferopol.
Konçevskiy, A.; Filonenko, V.; Efetov,S. 1927. Pesni Krımskix Tatar. Simferopol.
Şerfedinov, Y. 1931. Kırım Tatar Yır ve Oyunları. Simferepol.
Feratov A. 1931. Kırım Yırları. Simferepol.
Bahşiş İ.; Nalbandov E. 1977. Sabanın Saar Vaqtında. Taşkent.
Şerfedinov Y. 1978. Yanğıray Qaytarma. Taşkent.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com