Buradasınız

LİDERLİK TARZLARININ GÜVEN VE ADALET ALGISI YOLUYLA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This article investigates the effects of organizational trust and justice perceptions of subordinates on the relationships among leadership styles and such subordinate attitudes and behaviors as organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior. An in-depth meta-analysis on the related literature has been conducted to prepare this article by reviewing 35 articles published on 14 leading international scientific journals. Results indicate that leadership styles are very influential on the formation of trust and justice perceptions and these perceptions on that of desired attitudes and behaviors towards the jobs and organizations. We provide finally a theoretical model of relationships with some propositions and also some managerial and further research implications based on our meta-analysis.
Abstract (Original Language): 
Liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisine adalet algısı ve güven ara değişkenlerinin etkisini konu alan bu makale, bir meta-analiz çalışmasıdır. Makalenin hazırlanması için geniş bir literatür taraması yapılmış ve bu konuda hazırlanmış çalışmalar incelenmiştir. Meta-analiz çalışması ile ulaşılan sonuçlar, liderlik tarzları, örgütsel adalet algıları, güven algısı, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenleri arasında ilişkilerin bulunduğunu göstermiştir. Örgütsel adalet ve güven algısının, liderlik tarzları ile diğer üç değişken (örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini) ilişkisinde bir ara değişken olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, bahsedilen ilişkileri özetleyen teorik bir model oluşturulmuş ve bazı önermeler geliştirilmiştir.
44-69