Buradasınız

Olanzapin ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

A Monosymptomatic Hypochondriacal Psychosis case Treated with Olanzapine

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Delusional disorder Is a psychiatric diagnosis that one or more persistent and insistent nonbizarre delusional belief is dominant in clinical feature. The delusional disorder somatic subtype is called as monosymptomatic hypochondriacal psychosis. In this disorder one believes that he/she has a disease and has hallucinations pertinent to this delusional belief. In this report, a monosymptomatic hypochondriacal psychosis case which directed to psychiatry clinic because she presented to emergency service, internal medicine clinic and general surgery clinic of our hospital several times every day with stomachache due to the belief of presence of gastric ulcer, and insisted to be operated despite large number of examinations done were normal, was presented. It was shown that olanzapine is an effective treatment option that can be used in these cases. It is important to be taken into consideration this rare disease especially by non psychiatry clinicians both for early presentation of these patients to psychiatry clinic and to prevent unnecessary interventions by other clinicians.
Abstract (Original Language): 
Sanrısal bozukluk; kalıcı ve ısrarlı bir veya birden çok sayıda garip olmayan sanrılı düşüncenin klinik görünüme egemen olduğu psikiyatrik tanıdır. Sanrısal bozukluk bedensel alt tipi monosemptomatik hipokondriyak psikoz olarak adlandırılır. Bu bozuklukta kişi bir hastalığı olduğuna inanır ve bu sanrısal inancına uygun olarak varsanıları bulunabilir. Midesinde ülser olduğu düşüncesi ve karın ağrısı nedeni ile hastanenin acil servisine, dâhiliye kliniğine ve genel cerrahi kliniğine her gün birkaç kez başvuruda bulunan ve yapılan çok sayıda tetkikin normal olmasına rağmen ısrarla ameliyat olmak isteyen bir monosemptomatik hipokondriyazis olgusunun psikiyatriye yönlendirilişi sunulmuştur. Olanzapinin bu olgularda kullanılabilecek etkili bir tedavi seçeneği olabileceği gösterilmiştir. Bu az görülen hastalığın özellikle psikiyatri dışı hekimler tarafından göz önünde bulundurulması, hem hastanın psikiyatriye erken başvurması açısından hem de diğer hekimlerin gereksiz işlemler yapmaması açısından oldukça önemlidir.

REFERENCES

References: 

1. American Psychiatric Association : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed Washington DC: APA, 1994
2. Manschreck TC: Delusional Disorder and Shared Psychotic Disorder. Comprehensive Texbook of Psychiatry. Kaplan HI, Sadock BJ, editors. 7th ed, Baltimore: Williams etWilkins 2000:1243-64
3. Hawes MJ, Bible HH Jr. The paranoid patient: surgeon beware. Ophtal Plast Peconstr Surg 1990;6(3):225-7
4. King BH. Hypothesis: invovement of the serotonergic system in the clinical expression of monosymptomatic hypocondriasis. Pharmacopsychiatry 1990; 23(2):85-9
5. Ungvari GS, Hollokoi RI: Succesful treatment of litigious paranoia with pimozide. Can J Psychiatry 1993;38:4-8
6. Atmaca M, Kuloğlu M, Tezcan AE. Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz: Risperidon Kullanılan Bir Olgu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001;11:41-5
7. Atilganoğlu U, Uğurad I, Arikan M, Ergün SS. Monosymptomatic hypochondriacal psychosis presenting with recurrent oral mucosal ulcers and multiple skin lesions responding to olanzapine treatment. Int J Dermatol 2006;45(10):1189-92
8. Nakaya M. Olanzapine treatment of monosymptomatic hypochondriacal psychosis. Gen Hosp Psychiatry 2004;26(2):166-7
9. Chand PK, Anand S, Murthy P. Monosymptomatic hypochondriacal psychosis: atypical presentation and response to olanzapine. J Clin Psychiatry 2005;66(6):800-1.
10. Emler KB, George RM, Peterson K. Therapeutic update: use of risperidone for the treatment of monosymptomatic hypochondriacal psychosis. J Am Acad Dermatol 2000;43(4):683-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com