Buradasınız

ÇELİK DÜZLEM ÇERÇEVELERİN İKİNCİ MERTEBE KADEMELİ PLASTİK MAFSAL ANALİZİ

SECOND ORDER REFINED PLASTIC HINGE ANALYSIS OF STEEL PLANE FRAMES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, refined plastic hinge analysis method which accounts for material and geometric nonlinearities of the steel structures is given. For the purpose of determining the realistic steel frame behavior; gradual yielding, second order effects, and geometric imperfections are presented. The refined plastic analysis results are verified by comparison of the plastic zone analysis results by using a calibration frame. Also, three different methods of geometric imperfection modeling are investigated.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, çelik yapıların malzeme ve geometri bakımından lineer olmayan davranışını dikkate alan kademeli plastik mafsal analizi yöntemi verilmiştir. Çelik çerçeve davranışının gerçekçi biçimde belirlenmesi amacıyla; malzemenin kademeli akma davranışı, ikinci mertebe etkiler ve geometrik kusurların hesaplara dahil edilmesi sunulmuştur. Kademeli plastik mafsal analizi sonuçları ile plastik zon analizi sonuçları kalibrasyon çerçevesi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, geometrik kusurların modellenmesi üç ayrı yöntem ile incelenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Vogel U., “Calibrating Frames,” Stahlbau, 10, 295-301, 1985.
[2] Kim S.E., Park M.H., Choi S.H., “Direct Design of Three-Dimensional Frames Using
Practical Advanced Analysis”, 23, 1491-1502, 2001.
[3] Chan S.L., “Non-Linear Behavior and Design of Steel Structures”, Journal of
Constructional Steel Research, 57, 1217-1231, 2000.
[4] Çakıroğlu A., Özer E., “Malzeme ve Geometri Değişimi Bakımından Lineer Olmayan
Sistemler I”, İstanbul Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1980.
[5] Chen W.F., Goto Y., Liew J.Y.R., “Stability Design of Semi Rigid Frames”, John Wiley
and Sons Inc., New York, 1996.
[6] Standards Australian, Steel Structures, Sydney Australia, 1990.
[7] Eurocode 3, “Design of Steel Structures: Part 1-General Rules and Rules for Buildings”,
Eurocode Edited Draft, Issue 3, 1990.
[8] Chen W.F., Kim S.E., “LRFD Steel Design Using Advanced Analysis”, CRC Press, New
York, 1997.
[9] Arda, T.S., Uzgider E., “Çelik Yapılarda Taşıma Gücü”, İstanbul Teknik Üniversite
Matbaası, İstanbul, 1986.
[10] Kim S.E., Chen W.F., “A Sensitivity Study on Number of Elements in Refined PlasticHinge Analysis” Computers and Structures, 66, 5, 665-673, 1998.
[11] Chen W.F., Lui E.M., “Stability Design of Steel Frames”, CRC Press, Florida, 1991.
[12] Chen W.F., Sohal I.S., “Plastic Design and Second Order Analysis of Steel Frames”,
Springer-Verlag, New York, 2000.
[13] AISC, “LRFD: Load and Resistance Factor Design Specification”, 2nd Ed., Chicago,
1994.
[14] Clarke M.J., Bridge R.Q., Hancock G.J., et.al., “Australian Trends in the Plastic Analysis
and Design of Steel Building Frames” Structural Stability Research Council, Lehigh
University, Bethlehem, PA, 1993.
[15] Avery P., Mahendran M., “Distributed Plasticity Analysis of Steel Frame Structures
Comprising Non-Compact Sections” Engineering Structures, 22, 901-919, 2000.
[16] Ziemian R.D., “Examples of Frame Studies Used to Verify Advanced Methods of
Inelastic Analysis”, Structural Stability Research Council, Lehigh University, Bethlehem,
PA, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com