Buradasınız

Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Alternative Interest-Free Insurance and Investigating Public Awareness by Income Level: Empirical Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Islam’s legal codes do not allow interest based financial applications at all; therefore, the alternative financial products developed in Islamic countries recently. One of these products is, also known as interest-free alternative insurance model, takaful. Conventional insurance instuitions’ collect funds from consumers and mostly invest them in the interest based financial markets. This fact increases religionist consumers’ doubts about the insurance products. Most of the Islamic jurists claims, majority of the conventional insurance products do not suitable with Islamic law. However, this approach does not change the simple fact that most of the time Muslims’ need insurance coverage. This need created an alternative interest-free market and rapidly spreaded in both Islamic countries and some western states where Muslims resides. Turkish market is considered one of the emerging Islamic nation; even so, interestfree insurance products are newly introduced. Therefore, public awareness needs to be measured for future projection. In this study author aimed to empirically analyze the current situation by public awareness through income level.
Abstract (Original Language): 
İslam ülkelerinin genelinde, İslam dininde faiz ve türevi uygulamalara cevaz verilmediğinden ötürü alternatif finansal ürünler geliştirilmektedir. Bu ürünlerden biride faizsiz alternatif sigortacılık modeli olarak kabul edilen tekafüldür. Konvansiyonel sigorta şirketlerinin poliçe satışlarından topladıkları fonları büyük oranda finansal piyasalarda faiz ve türevi yatırım araçlarında değerlendirmeleri, dini hassasiyete sahip tüketicilerin konvansiyonel sigortacılığa şüphe ile yaklaşmalarına sebep olmaktadır. Ulemanın ağırlıklı kısmının görüşüne göre, günümüzün konvansiyonel sigortacılık ürünleri, İslam hukuku açısından sakıncalıdır. Öte yandan dini hassasiyeti yüksek olan tüketicilerin de sigorta ürünlerine ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Son yıllarda İslam ülkeleri ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bazı batı ülkelerinde, alternatif faizsiz sigortacılık modeli olarak bilinen tekafül uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Tekafülun farklı ülkelere göre değişebilen çeşitli uygulamaları vardır. Bazı İslam ülkelerinde yaygın olsa da, Türkiye kamuoyu açısından yeni bir sigortacılık modelidir. Bu nedenle kamuoyu bilinci düşük seviyededir. Kamu bilincinin yeterli düzeyde olmaması, şimdilik tekafül sigortacılığının yaygınlaşmasını engellemektedir. Bu çalışmada tekafül sigortacılığının Türkiye’deki mevcut durumu analiz edilerek, kamu bilinci survey çalışması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçlar katılımcıların gelir seviyelerine göre ampirik olarak analiz edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AlNemer, H. A. (2013), “Revisiting Tekafül Insurance: A Survay On
Functions And Dominant Models”, Afro Eurosian Studies, 231-253.
Ang, A., & Kumar, S. (2014), “Financial Development And Barriers To The
Cross-Border Diffusion Of Financial Innovation”, Journal of
Banking & Finance, 43-56.
Bagdonavicius, V., & Nikulin, M. (2011), “Chi-Square Goodness-Of-Fit Test
For Right Censored Data”, The International Journal of Applied
Mathematics and Statistics.
Bhatty, A. (2008), Will tekafül penetration match conventional insurance?
Second International Tekafül Summit. London.
Chapmen, R., Soosay, C., & Kandampully, J. (2003), “Innovation In Lojistic
Services And The New Business Model”, International Journal of
Physical Distribution and Logistics, 630-650.
DİB. (2005, 7 4), Sigorta. Retrieved from Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu,
http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx
El-Gamal, M. A. (2006), Islamic Finance, Law, Economics and Practice, New
York: Cambridge University Press.
Engku, A. (2008), Essential Guide for Tekafül (Islamic Insurance), Kuala
Lumpur: CERT Publication Sdh, Bhd.
Greenwood, P., & Nikulin, M. (1996), A Guide to Chi-squared Testing, New
York: Wiley.
Innovative Emergency Management. (2000), Measuring Public Awareness: A
Quick Reference Guide, London: IMC.
Karaman, H. (1997), “Laik Düzende Dini Yaşamak”, İslam Medeniyet
Dergisi, p. 110.
Lewis, M. K. (2003), Challenges to the tekafül industry, New Horizon.
Madura, J. (2001), Financial Markets and Institutions. Cincinnati, OHIO:
South-Western College Publishing.
Moore, G. (2002), Crossing the Chasm and Beyond, Strategic Management of
Technology and Innovation, 429.
Morita, A., Reingold, E. M., & Shimomura, M. (1991), Made in Japan: Akio
Morita and Sony. New York: E. P. Dutton.
Miller, R., & Jentz, G. (2000), Business Law Today. Cincinnati, OHIO: West
Legal Studies in Business.
Sağlam, H. (2009), The Evelation Of Opinions On Relation Amang Insurance
And Interest In Accordance To Islamic Law. Hukuk, Ekonomi ve
Siyasal Bilimler.
Alternatif Faisiz Sigortacılık Uygulamaları ve Gelir Seviyesine Göre Kamu...
130 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:2
Thakur, R., & Hale, D. (2013), “Service innovation: A Comparative Study Of
U.S. And Indian Service Firms. Journal Of Business Research”,
1108-1123.
Ustaoglu, M., Incekara, A. & Yildiz, B. (2013), “Analysis Of Economic
Growth And Financial Structure Of Participation Banks, Islamic
Views And Agenda: Case Of Turkey”, Journal of Islamic Banking
and Finance.pp.1-10
Zarabozo, J. a.-D. (2003 ), The Question of Insurance Outside of the “Lands
of Islam”. AMJA Conference, (pp. 1-30), Copenhagen, Denmark.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com