Buradasınız

TÜRKİYE'DEKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME VE İHRACATA ETKİSİ

EXPORT GROWTH AND EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the main aims of the liberalization process of Turkish economy is to benefit more from the foreign direct investments in the economic development process. In this paper, we investigate the relationship among foreign direct investment (FDI), exports and economic growth. For these variables a Granger causal relationship is employed using the quarterly data from 1994-II to 2004-IV. The results suggest that while export-led growth hypothesis is supported in the case of Turkey but it is imperative to consider FDI-enhancing policies in order that FDI inflows in Turkey may cause to meaningful effects over the exports and economic growth.
Abstract (Original Language): 
Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 reform program ile beraber başlayıp günümüze kadar uzanan liberalleşme sürecinin önemli amaçlarında birisi de, küreselleşme sürecinin en hızlı gelişme kaydeden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından daha fazla pay almak ve bunu ekonomik kalkınma yönünde kullanmak olmuştur. Bu makalenin amacı, Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye, ihracat ve büyüme arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Bu araştırma, 1994 ikinci çeyreği ile 2004 yılının son çeyreği arasındaki zaman dilimi için gerçekleştirilmektedir. Yapılan ekonometrik testler sonucunda, ihracat kaynaklı büyüme hipotezi Türkiye örneğinde desteklenmekte, fakat doğrudan yabancı yatırımların ihracat ve büyüme üzerindeki anlamlı bir etkiye yol açması için konu ile ilgili iktisat politikalarının geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akdiş, M. (1988). "Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler"
YASED Yayınları No:
33
, İstanbul. Amirahmedi, H ve W. Wu. (1994). "Foreign Direct Investment in Developing
Countries" The Journal of Developing Areas 28 (January): 167-190. Babacan, A. (29 Nisan 2005) "Yabancı sermayenin rotası Türkiye" NTVMSNBC İnternet
Haber Portalı, http://www.ntvmsnbc.com/news/321545.asp>07.05.2005 Balasubramanyan, V. N. (1986) "Foreign Direct Investment in Turkey" The Economy of
Turkey since Liberalization (der.) S. Togan ve V.N. Balasubramanyan St. Martin's
Pres, Inc.,New York.
Baldwin, R.E. (1995). "The effect of Trade and Foreign Direct Investment on Employment and Relative Wages" NBER Working Paper Seies, Working Paper No: 5037, National Bureau of Economic Research.
Borensztein, E, J. De Gregorio ve J. V. Lee (1998). "How does foreign direct investment affect economic growth?" Journal of International Economics 45: 115-135.
DPT -
Devlet Planlama Teşkilatı - (2004). Temel Ekonomik Göstergeler, Ankara.
DPT - Devlet Planlama Teşkilatı, http://ekutup.dpt.gov.tr/tg/>21.04.2005
Gruben, W. C., and D. McLeod. (1998). " Capital Flows, Saving and Growth in the 1990s," The Quarterly Review of Economics and Finance, 38, No.3 (Fall):287-301. Hazine Müsteşarlığı, http://www.treasury.gov.tr/stat/yabser/ti17.htm> 25.03.2005 JBIC -Japan Bank for International Cooperation - (2002) Foreign Direct Investment and
Development: Where Do We Stand? JBIC Institute Research Paper, No. 15 Kobrin, S. J. (1976) "Environmental Determinants of Foreign Manufacturing Investment: An Ex Post Emprical Analysis", Journal of International Business Studies,
Fall/Winter: 29-42.
Lall S ve R. Narula. (2004) "Foreign Direct Investment and its Role in Economic Development: Do We Need a New Agenda?" The European Journal of Development
Research, 16, 3: 447-464.
Maclayton, D., Smith, M. and Hair, J. (1980) "Determinants of Foreign Market Entry: A Multivariate Analysis of Corporate Behavior", Management International
Review, 20 (3): 40-52.
Ongun, T. (2001) Yabancı Sermaye ve Dış Borçlar A. Şahinöz (der.) Türkiye
Ekonomisi- Sektörel Analiz (ss.323-355). İmaj Yayıncılık, Ankara. Rato, Rodrigo De. (29 Nisan 2005) "IMF: Türkiye'nin Başarılı Performansı Sürecek"
CNNTURK İnternet Haber Portalı
http://www.cnnturk.com.tr/EKONOMI/GENEL/haber_detay.asp?PID=40&HI
D=4&haberID=91961>07.05.2005 Seyidoğlu, H. (2003) Uluslararası İktisat, 15. Baskı. Güzem Yayınları, İstanbul. TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html
>27.5.2005
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - (2004) World
Investment Report. United Nations, New York ve Geneva. Zhang K.H. (1999) "Does foreign direct investment promote economic growth? Evidence
from East Asia and Latin America" Contemporary Economic Policy, April 2001; 19:
175 - 185.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com