Buradasınız

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANAN YENİ GİRİŞİMCİLİK MODELİNİN İŞ YARATMA ETKİSİ

NEW ENTREPRENEURSHIP MODEL USES INFORMATION TECHNOLOGIES AND IT'S EFFECT ON THE JOB CREATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The emergence and spread of information technologies have triggered lots of new changes in the life. All people benefited from these technologies including businesses, managers and entrepreneurs in the process. Entrepreneurs take into consideration information technologies as an important competitive advantage both to reduce their costs and to produce goods and services that value added in the business investments. Information technologies are being used to benefit from some opportunities such as search and access to any information, communication, automation and integration in support of production by entrepreneurs. Some entrepreneurs have been emerging who pretty flexible, faster in their decision making processes, use intensive information in their business processes, innovative and consequently effective on the job creation in the last years. In that context, i studied between the relationship of entrepreneurship and information technologies by considering their different perspectives and interactions.
Abstract (Original Language): 
Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması hayatın içerisinde birçok değişiklikleri tetiklemiştir. Bu değişimden süreç içerisinde bulunan toplumlar faydalandığı gibi ayrıca işletmeler, yöneticiler ve girişimciler faydalanmaktadırlar. Girişimciler firma yatırımlarında gerek maliyetlerini düşürmek gerekse katma değer sağlayan ürün ve hizmet üretebilmek için bilgi teknolojilerini en önemli avantaj olarak görmektedirler. Bilgi teknolojileri girişimciler için bilgiyi arama ve ulaşma, haberleşme, üretimde otomasyon ve entegrasyon gibi desteklerden faydalanmak amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda ortaya oldukça esnek, karar verme süreçlerinde hızlı, bilgiyi yoğun olarak iş süreçlerinde kullanan, yenilikçi ve iş yaratma etkisi olan girişimci tipi çıkmıştır. Bu bağlamda, girişimcilik ve bilgi ve iletişim teknolojileri ilişkisini farklı yönleri ve karşılıklı etkileşimlerini dikkate alarak çalıştım.

REFERENCES

References: 

Akgeyik, Tekin, "Türkiye İçin Rekabetçi Üretim Ve İstihdam Stratejileri", Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay., Kitap 50, 2005.
Bulut, Fiş, Aktan, Yılmaz, "Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir
Tartışma", www. Yasar.Edu.Tr/Makale/10.Sayi/Kurumsal_Girisimcilik.Pdf,
Çevrimiçi 27.09.2008.
Chao-Tung Wen, Technocrats, Entrepreneurship, and The Development of E-Commerce as an Industry: Evidence from Apec Economies, Graduate Institute of Technology and Innovation Management, National Chengchi University, Taiwan, 2006.
CFIB, The Canadian Federation of Independent Business guide to simplifying technology for business, çevrimiçi 20/10/2008 http://www.cfib.ca/en/savings-benefits/tech-guide1.pdf.
Cox, Jonathan B., News & Observer, The (Raleigh, NC); 02/28/2007.
Estrada M., "Bridging the Wireless Gap", Knowledge Storm: The Upshot, October 2002, p.3, www.knowledgestorm.com/info, çevrimiçi 10-09-2008.
Friedman, Thomas, The World is Flat, The Globalised World in the Twenty-First Century, Penguin Books, 2006.
Gereffi, Gary, The New Offshoring of Jobs and Global Development, ILO Publications, International Labour Office, Geneva, 2006.
Humphreys, P. and Brezillon, P. "Combining Rich and Restricted Languages in Multimedia: Enriching Context for Innovative Decisions", Ireland: University College Cork, (2002) Oak Tree Press.
ILO, Meeting the Young Employment Challenge, International Labour Office, Geneva,
March 2001.
ILO, Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering and tourism sector, International Labour Office Report, Sectoral Activities Programme, Geneva, 2001.
Laudon, Kenneth, Jane, Management Information Systems: Managing Digital Firms,
Pearson Prentice Hall, Tenth Edition, 2007.
L. Mann, Catherine, Achieving the Benefits of Connectivity and Global E-Commerce, Peterson Institute For International Economics, 2002.
Luecke, Richard, Entrepreneur's Toolkit, Tools and Techniques to Launch and Grow Your Business, Girişimcinin El Kitabı, Yeni İşinizi Kurup Büyütmek İçin Gerekli Araçlar ve Teknikler, Harward Business School Press, T. İş Bankası Kültür Yay., Çev. Ümit Şensoy, Ocak 2008.
Matlay, Harry, Westhead, Paul, "Virtual Teams and the Rise of e-Entrepreneurship in Europe", International Small Business Journal, SAGE Publications, 2005, Vol. 23(3)
Mc Kay, Marshall, Strategic Management of eBusiness, Australia, John Wiley and Sons, 2004.
OECD, SME and Entrepreneurship Outlook, OECD Publishing, 2005, Paris
Özdemir, Süleyman; Ersöz Y., Halis; Sarıoğlu, H. Đbrahim, Đssizlik Sorununun
Çözümünde KOBĐ’lerin Desteklenmesi, ĐTO yayınları, 2006.
Öztürk, Đbrahim, 2008 Girisimcilik Raporu, ĐGĐAD, s.7, Çevrimiçi 20/10/2008,
http://www.igiad.com/books/girisimcilik_raporu.pdf.
Parker, Rachel “The Myth of the Entrepreneurial Economy: Employment and Innovation
in Small Firms”, Work Employment Society, Sage Publications, 2001.
Phillips, Bruce D., “Home–Based Firms, E–Commerce, and High–Technology Small
Firms: Are They Related?”, Economic Development Quarterly, Vol. 16 No. 1, Sage
Publications, February 2002.
Rutkowski, Jan, Firms, “Jobs and Employment In Moldova”, World Bank Policy
Research Working Paper 3253, March 2004.
Schoof, Ulrich, Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and Incentives To
Enterprise Start–Ups By Young People, Small Enterprise Development
Programme, Job Creation and Enterprise Development Department, International
Labor Office, Geneva, 2006.
Spencer, Aron S., Bruce A. Kirchhoff, Craig White, “Entrepreneurship, Innovation, and
Wealth Distribution: The Essence of Creative Destruction”, International Small
Business Journal, Sage Publications, 2008.
Tobias, Kollmann, What is e–entrepreneurship? – fundamentals of company founding in
the net economy, Int. J. Technology Management, Vol. 33, No. 4, 2006.
Turban, Efraim, Electronic Commerce A managerial Perspective, Pearson Prentice Hall,
2006.
United Nations, Entrepreneurship and E–Business Development for Women, United
Nations Publication, 2006.
Von Her, James, Walsh, Steven, “Entrepreneurship, Emerging Technologies, Emerging
Markets”, International Small Business Journal, Sage Publications, 2008.
Weick, K. “Puzzles in Organisational Learning: An Exercise in Disciplines Imagination”,
British Journal of Management, (2002), 13(3).
Whiteley, David, E–Commerce Strategy, Technologies and Applications, Mc Graw Hill,
2006.
Zhao, Fang, Entrepreneurship and Innovation in E–Business: An Integrative Perspective,
Idea Grup Publishing, Rmit University, Australia.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com