Buradasınız

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GELECEKTEKİ FİYATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, second-hand cars take place among the most attractive durable goods in almost all countries of the world. Current and future market prices of these goods have always been wondered by the consumers. This study has tried to forecast the future prices of the second-hand automobiles using Artificial Neural Networks (ANN) which became a very popular forecast technique in the recent years. The advertisement data gathered from Europe-based second-hand automobiles web sites have been used as the input of the study. The results obtained by Artificial Neural Networks have been compared to those obtained by some Time Series forecasting methods. As a conclusion, it has been shown that Artificial Neural Networks can be Yapay Sinir Ağları, İkinci El Otomobil, Fiyat Tahmini Artificial Neural Networks, Second Hand Automobile, Forecasting Price
Abstract (Original Language): 
Günümüzde ikinci el otomobiller dünyanın hemen her ülkesinde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği dayanıklı ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin pazardaki güncel fiyatları ve gelecekteki fiyatları her zaman merak konusu olmuştur. Bu çalışmada son yıllarda sıkça kullanılan bir tahmin yöntemi haline gelen yapay sinir ağları kullanılarak ikinci el otomobillerin gelecekteki fiyatları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Girdi olarak Avrupa kökenli çok sayıda ikinci el otomobil web sitesinden elde edilmiş olan ilan verileri kullanılmıştır. Yapay sinir ağları uygulaması ile bulunan sonuçlar, zaman serisi analizleri ile bulunmuş olan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yapay sinir ağlarının ikinci el otomobillerin gelecekteki fiyatlarını tahmin etmede başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

1.
AKGÜ
L I., Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, Der Yayınları, İstanbul, 2003.
2. ALKAN A., Predictive Data Mining with Neural Networks and Genetic Algorithms, Ph.D. Thesis, İTÜ, İstanbul, 2001, 51.
3. AUCLAIR A., Feed-Forward Neural Networks Applied To The Estimation of Magnetic Distributions, M.S. Thesis, Mcgill University,
Montreal, Canada, 2004, 128.
4. AYDIN Ö.,Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Bir Ses Tanıma Sistemi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2005, 74.
5.
AYDOĞMU
Ş Z., ÇÖTELİ R., "Yapay Sinir Ağları Yardımıyla İzolatör Yüzeyinde Potansiyel Tahmini", F.Ü. Fen ve Müh.Bil.Dergisi, 17/2,
2005, 239-246.
6. BOX G., JENKINS M., Time Series Analysis Forecasting and Control, Holden Day Inc., California, 1976.
7. CHATFIELD C., The Analysis of Time Series, Chapman & Hall, 5th Ed., New York, 1996.
8.
ÇAKA
R T., TÜRKER A. K., TORAMAN A., "İmalat Sistemlerinin Tasarlanmasında Yapay Sinirsel Ağların Kullanılması", Birinci Ulusal Zeki İmalat Sistemleri Sempozyumu Zis'96 Bildirisi, Sakarya, Mayıs
1996, 10.
9. DATAMONITOR, "Used Cars in Europe", Industry Profile, Reference Code: 0201-0750, December 2007.
10. DEMUTH H., BEALE M., Neural Network Toolbox for Use with
Matlab, MathWorks Inc., 2000.
389
ASİLKAN - IRMAK
2009
11. EFE Ö., KAYNAK O., Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Basım No: 696, İstanbul, 2000, 148.
12.
FIRA
T M., GÜNGÖR M., "Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi", İMO Teknik Dergi, 2004, 3267¬3282.
13.
GÜRTA
N K., İstatistik ve Araştırma Metodları, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, 1977, 421.
14. HAMBURG M., Statistical Analysis for Decision Making, Harcourt, Brace and World Inc., New York, 1970.
15. HAYKIN S., Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall International Inc., 1999.
16. HOSEIN P., "Stock Price Prediction By Artificial Neural Networks: A Study of Tehran's Stock Exchange", Management Studies Quarterly Journal of Management & Accounting School, No.31&32, 2002.
17. İŞERİ A., KARLIK B., "An Artificial Neural Networks Approach on Automobile Pricing", Expert Systems with Applications, January 2008.
18. KAASTRA I., BOYD M., "Designing A Neural Network for Forecasting
Financial and Econometric Time Series", Neurocomputing, Vol. 10, 1996, 215-236.
19. KUTLAR A., Ekonometrik Zaman Serileri, Gazi Kitabevi, Ankara,
2000.
20. LEE J., Empirical Analysis of Wholesale Used Car Auctions, A Dissertation in University of California, 2006, 120-121.
21. MANDIC D. P., CHAMBERS J. A., Recurrent Neural Networks for Prediction - Learning Algorithms Architectures and Stability, John
Wiley & Sons Ltd, 2001.
22.
NABİYE
V V.V.,Yapay Zeka, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.
23. ONAT M. G., Otomotiv
Sektöründ
e Oranlar Yöntemi Aracılığı ile Finansal Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul,
2007
24.
ÖZTEME
L E., Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık, Ağustos 2003.
25.
SERPE
R Ö., İstatistik, Fikir Kitabevi, İstanbul, 1981, 23-206.
390
C.14, S.2
İkinci
El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları
26. SLAUGHTER G. E. F., Artificial Neural Network for Temporal
Impedance Recognition of Neurotoxins, M.S. Thesis, Virginia Common Wealth University, Virginia, 2003, 115.
27.
ŞE
N Z., Yapay Sinir Ağları İlkeleri, Su Vakfı, İstanbul, 2004.
28. TEBELKIS J., Speech Recognition Using Neural Networks, Ph.D.
Thesis, Carnegie Mellon University, Pennsylvania, Mayıs 1995.
29. WEB-ACEA, Association Des Connstructeurs Europeens D'automobiles, Economic Report, Acea's Position On Motor Vehicle Distribution in The European Union, 2001, www.acea.be, (15/09/2007).
30.
WEB-KOBİFİNANS
, www.kobifinans.com.tr/tr/sektor/011001/12455,
(01.06.2008).
31. WEB-WIKIPEDIA, en.wikipedia.org/wiki/Used_car, (11.06.2008).
32. YILMAZ L., A Decision Support Systems Using Data Mining, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2002, 16-22.
33. ZHANG G., PATUWO B.E., HU M.Y., "Forecasting with Artifıcial
Neural Networks: The State of The Art", International Journal of Forecasting, Vol. 14, No.1, 1998, 35-62.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com