Buradasınız

OSMANLI EKONOM İ POL İ T İĞİ NE KISA B İ R BAKI Ş (XVIII- XIX. Yüzy ı llar)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ottoman Empire, due to its geographic condition has a animated and lively economic life and environment. Especially, while Ottoman Empire was relating to world’s economy, there were great changes in agriculture, trade, industry, economical companies, communication and service areas. In this work, are examined, political economy from XVIII. century to the establihsment of Turkish Republic.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı İmparatorluğu coğrafi konumundan dolayı hareketli ve canlı bir ekonomik yaşam ve ortama sahip olmuştur. Osmanlı imparatorluğu dünya ekonomisine eklenme sürecinde tarım, ticaret, sanayi, ekonomik kurumlar, ulaşım, ekonomik ilişkiler ve hizmetlerde büyük değişiklikler yaşanmıştır. Bu çalışmada 18. yüzyıl Osmanlı’sından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçirdiği ekonomi politiği incelenmiştir.
FULL TEXT (PDF):