Buradasınız

BİREYSEL KEMAN ÇALIŞMALARINDA UYGULANABİLECEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF STUDY METHODS THAT COULD BE APPLIED FOR INDIVIDUAL VIOLIN STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The violin is an instrument but it is very difficult to play it both from the point of technique and music.For the violinists true planning of the methods practised in the individual exercises and true chosing of the etudes and works have a very important place to improve the violin learners.So; briefly violinists have to choose the tecniques and methods that they practise in their studys very effectively and carefully.
Abstract (Original Language): 
Keman hem teknik, hem de müzikal açıdan çalınması güç bir çalgıdır. Kemancıların müzikal ve teknik gelişimi açısından; bireysel çalışmalarda uygulanacak yöntemlerin doğru bir şekilde planlaması, çalışmalara yönelik alıştırma ve etütlerin seçimi, verimli bir çalışmanın sağlanabilmesi, kemancıların kendilerini geliştirebilmeleri bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan keman çalışmalarında uygulanacak yöntem ve tekniklerin bilinçli bir şekilde seçilmesi gerekir.

REFERENCES

References: 

Büyükaksoy, Feridun: Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler, Armoni Yayınları, Ankara,(1997)
Berkley, Harold: The Modern Technique of Violin Bowing, G.Schimer
Inc. , New York(1943)
Galamian, Ivan: Principles of Violin Playing &Teaching, Prentice-
Hall , İnc. (1962)
Göbelez, Cemalettin: Çalgılar Dünyasında Keman, Lizt Müzikevi
Yayınları, İstanbul. (1996)
Günay, Edip/Uçan Ali: Çevreden Evrene Keman Eğitimi Birinci Kitap, Önder Matbaa, Ankara.(1980)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com