Buradasınız

AHMET ADNAN SAYGUN'UN HALKEVLERİNDE YÜRÜTÜLEN MÜZİK EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI (1932-1950)

THE APPROACH OF AHMET ADNAN SAYGUN TOWARDS THE MUSICAL EDUCATION AND STUDIES IN COMMUNITY HOUSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The artistic relation problem of the society is getting more and more complicated. Despite the increase in art activities, many basic problems such as the reflection of it to the society and the opportunity of the society to benefit from these activities cannot be solved yet. In such an environment, the need to examine the problems, observations and even personal experience rises. As it is in every field, one way to the solution in artistic studies is to understand the contemporary and current problems and benefit from the previous experience. Music education and studies in Halkevleri has a long-run, comprehensive and massive music education experiment, which has been experienced by Turkish society. They have been conducted in accordance with the aspects that have been adopted for the music education and studies in this structure. The activities have been carried out in accordance with this aspect. These aspects which have been put forward in detail by Ahmet Adnan Saygun will enable us to understand the music education and studies that were conducted in Community Houeses between 1932 and 1950, which will in turn enable us to revise what was conducted in these Community Houses. The way Ahmet Adnan Saygun viewed the music education and studies conducted in Community Houses is also likely to enhance our way of musical education today.
Abstract (Original Language): 
Toplumun sanatsal alışveriş sorunu çağımızda iletişimin giderek yaygınlaşmasıyla daha da karmaşıklaşmaktadır. Sanat etkinliklerindeki artışa rağmen bunun topluma yansıması, toplumun bu etkinliklerden yararlanma olanağı gibi bir çok temel sorun çözülebilmiş değildir. Böyle bir ortamda sorunları irdeleme, gözlemleri, hatta kişisel deneyimleri bile değerlendirme gereği ortaya çıkmaktadır. Her alanda olduğu gibi sanat çalışmalarında da çağdaş ve güncel sorunları kavramak ve çözüm üretebilmek geçmiş deneyimlerden yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Halkevlerinde yürütülen müzik çalışmaları Türk toplumunun kitlesel boyutta yaşadığı uzun süreli ve kapsamlı bir müzik eğitimi deneyidir. Bu kurumsal yapı içinde gerçekleştirilen müzik eğitimi çalışmaları için benimsenen bir bakış açısı doğrultusunda hareket edilmiştir. Etkinlikler bu bakış açısı doğrultusunda yürütülmüştür. Ahmet Adnan Saygun tarafından ayrıntılı bir şekilde dile getirilen bu görüşler 1932 ile 1950 yılları arasında Halkevlerinde yürütülen müzik eğitimi çalışmalarına yaklaşımı kavramak, yapılan çalışmaları ve uygulamaları bu bakış açısı doğrultusunda ele alma ve gözden geçirme olanağı sağlayacaktır. Ahmet Adnan Saygun'un Halkevlerinde yürütülen müzik çalışmalarına bakış açısı, günümüz toplumuna dönük yürütülecek müzik eğitimi çalışmaları için de katkı getirecek zenginliktedir.

REFERENCES

References: 

Akaş Cem, 'Y'etmiş Yıl Sonra Müzik Devrimi", http://cemakas2.brinkster.net/muzikdevrimi.htm (22.08.2012)
Asaf Seyfettin ve Sezai, "Yurdumuzun Nağmeleri", http://www.yasamdersleri.com/yazi.asp?ıd=1591(15.10.2012)
Atatürk ve Müzik, 1934
http://www.muyobir.org.tr<7haberDetay.aspx?HaberID=453 (22.08.2012)
Behar Cem, Ziya Gökalp ve TürkMusikisi,1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s.1225.
Bartok Bela, Halk Müziği Hakkında Bela Bartok'un (3) Konferansı,
Ankara, 1936.
Çaycı Abdurahman, "Atatürk'ten Düşünceler", http://gazikemal.blogcu.com/ataturk-ten-dusunceler (22.08.2012)
Gönen Güzide Berran, "Adnan Saygun'un Bestecilik Döneminde Yaşadığı Siyasal ve Toplumsal Koşullar",
http://www.operaturkiye.com/wp1/index.php/yazilar/ (22.08.2012)
Güven, Ferit Celal, Halkevlerinin Kuruluş Nedeni, Atatürk ve Halkevleri, 1. Baskı,TTK Basımevi, Ankara, 1974, s:61.
Saygun Ahmet Adnan, Halkevlerinde Musiki, Ankara, 1940.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com