Buradasınız

Oryantalist Ressam Jean-Léon Gérôme’nin Tablolarında Tasvirlenmiş Türk El Dokumaları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
XIV. century onwards, a textile product starts to become important in Europe, Turkish carpets. One of the most important sources of dating in the history of Turkish carpets and tables of Renaissance painters. Statements of the Renaissance painters, saw an important function as an art element. (XIX. century) orientalist painter Jean-Léon GÉRÔME paintings woven depictions of the Turks. Moved by the painters of the Renaissance in a conscious way tasvirlenen statements of present and future time, this carpeting manufacturers are also has the distinction of being light.
Abstract (Original Language): 
Avrupa'da XIV. yüzyıldan itibaren Türk halıları önemli bir tekstil ürünü olmaya başlar. Tarihte Türk halılarıyla ilgili tarihlendirme de en önemli kaynaklardan birisi Rönesans ressamlarının tablolarıdır. Rönesans ressamlarının tablolarında bir sanat öğesi olarak önemli bir işlev görmüşlerdir. XIX. yüzyılda yaşamış Oryantalist Ressam Jean-Léon GÉRÔME'nin tablolarında da Türk dokuması tasvirlerine rastlanır. Rönesans ressamları tarafından bilinçli bir şekilde tablolara taşınarak tasvirlenen bu halılar günümüz ve gelecek zamanların üreticilerine de ışık olma özelliği taşımaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AYTAÇ, Ahmet ve ark., , Yabancı Ressamların Tablolarında Tasvirlenen (15-20
Yy.) Türk Halıları, Konya, 2006.
AYTAÇ, Ahmet, “Bazı Yabancı Ressamların (XV-IXX yy.) Tablolarında Görülen
Konya Halı Tasvirleri”, S. Ü. Selçuklu Arş. Mrk. II. Uluslararası Türk El Dokumacılığı
(Tekstil) Kongresi Bildirileri, Konya, 14-15 Mayıs 2009, s. 249-256.
DALKIRAN, Ahmet; ELMAS, Hüseyin, “Oryantalist Ressam Rudolph Ernst’ün
Resimlerinde Türk Dokuma Sanatı Örnekleri”, S. Ü. Selçuklu Arş. Mrk. II. Uluslararası
Türk El Dokumaları Kongresi, Konya, 14-15.05.2009.
DOĞRU, Hülya, “XV. yüzyıl Tezhip Sanatında Zencerek”, VII. Eyüp Sultan
Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2003, s. 336.
YÜCEL, Gülsüm, “Oryantalist Resimlerde Doğu Tekstilleri”, (Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
httpimageshack.usphotomy-images29jeanleongerome.jpg.05.12.2011.
http://www.msxlabs.org/forum/sanat-ww/263309-jean-leon-gerome-jean-leong....
http://www.msxlabs.org/forum/sanat-ww/263309-jean-leon-gerome-jean-leong.... 05.12.2011.
http://www.cizgiliforum.com/archive/index.php?t-88835.html. 03.12.2011.
httpwww.sanalda1numara.netressamlarin-hayati-ve-eserleri175456-jean-liongiro.... 05.12.2011.
GERMANER, Semra, “Oryantalist Resimlerde İslam Dünyası”, Osmanlı Bankası
Arşiv ve Araştırma Merkezi Konferansı.
http://www.obarsiv.com/pdf/semra_germaner.pdf25.05.2007.
httpwww.tualim.netyabanci-ressamlarin-eserleri2725-
jeanleongeromeresimlerieserleritablolari.html. 03.12.2011.
httpwww.tualim.netyabanci-ressamlarin-eserleri2725-jean-leon-gerome-resimler.... 05.12.2011.
httpwww.forumgercek.comshowthread.phpt=62501. 03.12.2011.
httpwww.grafikerler.netjean-leon-gerome-t6364.html. 05.12.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com