Buradasınız

KAFKASYA BÖLGESİNDE AZERBAYCAN ile ERMENİSTAN ve GÜRCİSTAN ile ERMENİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

CONFLICT BETWEEN ARMENIA-AZERBAIJAN and ARMENIA-GEORGIA in the CAUCASIAN REGION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, one of the major problems in the Caucasus Region is the Armenian nationalism problem. It is known that during the last two centuries and with the support of Russia, Armenian migration has occurred on Azerbaijani territories. It is a fact that the Armenians founded their own state on Azerbaijan territories after the migration. Of course, the Armenians have distorted the truth and ignored the historical evidence and have claimed that Azerbaijan's territory is really Armenian land. But the important thing to remember is that during the last two hundred years 2.5 million Azerbaijanians have been massacred as a result of the Armenian genocide. Another problem in the Caucasus Region is the Armenian-Georgian ethnic problem. Armenians call Georgia’s territory a former Armenian province and claim that a large portion of Armenia along with Tbilisi belong to Armenia. This study has tried to look behind the scenes at the problems which arose in Azerbaijan and Georgia after Russian domination was established.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde Kafkaslardaki önemli sorunlardan birisi Ermeni milliyetçiliği sorunudur. Geçtiğimiz son iki yüzyılda Rusya’nın da desteğini alarak tarihi Azerbaycan topraklarına Ermeni göçlerinin yapıldığı bilinmektedir. Bu göçler sonrasında Azerbaycan topraklarında Ermenilerin kendilerine devlet kurdukları da bir gerçektir. Tabii Ermeniler de bu gerçeği saptırarak tarihi delilleri yok sayarak Azerbaycan topraklarının aslında Ermeni toprakları olduğunu iddia etmektedirler. Ama unutulmaması gereken ve hatta üzerine gidilmesi gereken önemli husus ise, son iki yüz yılda Ermenilerin yaptıkları soykırım sonucunda 2,5 milyon Azerbaycanlının katledilmesi olayıdır. Kafkaslarda yaşanan bir diğer etnik sorun ise Ermeni-Gürcü sorunudur. Ermeniler, Gürcü topraklarını eski Ermeni vilayetleri olarak adlandırıyor ve Gürcistan’ın büyük bir bölümü ile birlikte Tiflis’in de Ermenilere ait olduğunu iddia ediyorlar. Çalışmada Azerbaycan’da ve Gürcistan’da Sovyet hakimiyeti kurulduktan sonra bu anlamda yaşanan sorunlara değinilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

“Kafkas” 1897, No 9
Ağayan P.P. Pobeda Sovetskoy Vlasti,
Ahaltsıhskaya neterpimost.- “Kafkas”, 08.04.1897,No 9
Allen W.E.D., P.Muratov, 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi,
Ankara, 1966
Ananikyan Bakuntp. İdeyno-Politicheskiy krax Partii Daşnaksütun. Erivan, 1979
Arpee L. History Of Armenia Christianity, New-York, 1946
Arslan A., “Rusların Güney Kafkasya’da Yayılmalarında Ermeni Eçmiyazin
Katogigosluğunun Rolü”, Kafkas Araştırmaları II, İstanbul, 1996
Arşiv MİD SSCB, B.54882, L.20
Aslan Y. “Rus İstilasından Sovyet Ermenistan’ına Erivan (Revan) Vilayetinin
Demografik Yapısı (1827-1922), Yeni Türkiye, p.38 (Mart-Nisan 2001), Ermeni Sorunu özel
sayısı II
Baykara Tuncer, “Rusların Doğu Anadolu’da Bir Ermeni Yurdu Yaratma Girişimi”,
Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, XIX-XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar, (24-
26 Ekim 2001-İstanbul), Ankara Genel Kurmay Basımevi, 2003
Beydilli Kemal, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya
Göçürülen Ermeniler”, Belgeler, TTK, xııı/17 (1988)
Çavçavadze İ.P. Armyanskie uchenıe i vopiushie kamni. Tiflis, 1902
Devlet Nadir, Millet ile Sovyet Arasında, 1917 Ekim Devriminde Rusya Türklerinin
Varoluş Mücadelesi, “Başlık” yayın grubu, İstanbul, 2011
Eristov-Şarvaşidze, Pamyatnaya zapiska o nujdax gruzinskogo naroda. Moskova, 1906
Galoyan G. Raboçee dvijenie i natsionalnıy vopros v Zakafkase., Erivan, 1969
Gürün Kamuran, Ermeni Dosyası, Ankara, 1983
http://www.internethaber.com/ilham-aliyev-azerbaycan-ermenistan-yukari-k...
439037h.htm, 02.07.12
İshanyan B.Ekonomicheskie i obshestvennıe osnovı armyano-gruzinskogo
antogonizma”. Tiflis, 1914
Kanadpev İ.K.Oçerki Zakafkazskoy Jizni. SPB,1902
Karal E.Z., Osmanlı Tarihi, c.V, Ankara, 1970
Makas Zeynel Abidin, Azerbaycan Tarihi ve Kültürel Coğrafyası, Ankara, 1990
Mamulov, Armyane v Gruzii, Moskova, 1995
Memmedli Atamoğlan, Incomers, A true history of Armenians, Bakü, 2008
Memmedov Şükür, “Türkiye ve Ermenistan’dan Ermenilerin Göç Ettirilmeleri
Politikası”, Atatürk Araştırma
Merkezi, Türk-Ermeni İlişkileri 21. Yüzyıla girerken tarihe dostça bakış, İstanbul,
2001
Saydam A. Rus Sömürgeciliğinde Uygulanan Demografik Yöntemler: Kırım ve
Kafkasya Örneği, Avrasya Etütleri, p. 2 (yaz-1996)
http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer, Issue: 19
13
Sbornik zakonov gruzinskogo tsarya Vahtanga VI. Tiflis, 1901
Senkovskiy. Biblioteka dlya chteniya. SPB, 1838
Shopen İ. İstoricheskiy pamyatnik sostoyaniya Armyanskoy oblasti v epohu
prisoedineniya k Rossiyskoy İmperii. SPb, 1852
Veliçko V.L.Kafkas, P.P.B., 1904
Vermishev X.A. Materialı dlya istorii gruzino-armyanskih otnosheniy, SPB, 1904

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com