Buradasınız

Hedef Kan Basıncı Değeri Ne Olmalıdır? Kimler Tedavi Edilmelidir?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Hipertansiyon dünyanın en önemli sağlık .sorunları arasımla ilk sıratla yer almaktadır. Tüm dünyada yaklaşık I milyar kişide hipertansiyon olduğu tahmin edilmektedir, kan basıncı normal olan kişilerde 55 yasından sonra Hipertansiyon gelişme riski %90'dır (1). Hastaların %30'u ise hipertansiyon olduğundan habersizdir (i). Dünya Sağlık örgütifnün bir araştırmasına göre ise Türkiye'de ölüme yol açan nedenlerin arasında "»15 oranında hipertansiyon bulunmaktadır. Kan basıncı yüksekliği asıl olarak kardiyovasküler olaylar için önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca kan basıncı yüksek olan kişilerde miyokard enfarktüsü, kalp yetine/ligi. inme ve böbrek hastalığı gelişme şansı anar. Yaşlan t() ile 70 arasında olan kişilerde kardiyovasküler hastalık kan basıncı 115 ~5 mıtıHg iken başlamakta ve sisiı >lik kan basıncında 20 mmHg veya diyastolik kan basıncında K) mnıllg artış kardi\o\asküler hastalık riskini ikiye katlamaktadır (3X Kan basım ı yüksekliğinin morta-lite ve morbiditeyi artırdığı, tedavinin ise mortalite ve morbkliteyi a/aklığı uzun yıllardır bilinmektedir (4). Yapılan klinik çalışmalarda ise kan basıncını tedavi etmekle inme insidansının %35-ı<>. miyokard enfarktüsünün %20-25, kalp yetmezliğinin %50'den fazla azaltıklığı gösterilmiştir (5).
FULL TEXT (PDF):