Buradasınız

Akut Böbrek Yetersizliği Olan Hastaya Tanısal Yaklaşım

Diagnostic Approach to the Patient With Acute Renal Failure

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Böbrek yetersizliği olan hastalar çeşitli klinik görünümlerle başvurabilirler. Bununla birlikte, hastaların çoğu asemptomatiktir ve rutin incelemede kreati-ninde yükseklik veya idrarda anormalliklerle tanı konur. Semptomların bir kısmı böbreklerle ilgili olabileceği gibi, böbrek dışı semptomlar şeklinde de olabilir: • Böbrek fonksiyonlarındaki değişikliklerle ilgili belirti ve bulgular: İdrarda azalma veya idrarın hiç olmaması, yan ağrıları, ödem veya idrarda renk değişikliği. • Plazma kreatinin konsantrasyonunda asempto-matik artışlar veya idrar incelemesinde bozuk¬luklar. • Böbrek yetersizliğine bağlı belirti ve/veya bulgular: İştahsızlık, kusma, mental durum değişiklik¬leri, ödem ve hipertansiyon.

REFERENCES

References: 

1. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet 2005;365:417-30.
2. Thadhani R, Pascual M, Bonventre JV. Acute renal failure. N Engl J Med 1996;334:1448-1460.
3. Edelstein CL, Schrier RW. Acute renal failure: Pathogenesis, diagnosis and management. In: Schrier RW (Ed), Renal and Electrolyte Disorders. Philadelphia: Lippincott, Williams and
Wilkins, 2003.
4. Faubel S, Edelstein CL. The patient with acute renal failure. In: Schrier RW (Ed), Manual of Nephrology. Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins, 2004.
5. Schrier RW, Wang W, Poole B, Mitra A. Acute renal failure: Definitions, diagnosis, pathogenesis, and therapy. J Clin In¬vest 114:5-14, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com