Buradasınız

Bağlantı Sistemleri

Connection Systems

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Peritonit, periton diyalizinin en sık görülen komplikasyonudur ve hemodiyalize geçmeyi gerektiren teknik yetersizliklerin başında gelir. Periton diyalizinde solüsyon değişimlerinin en önemli noktası, değişim esnasında kateter İnmeni yoluyla mikroorganizmaların periton boşluğuna taşınması ve peritonite neden olmasıdır. Dolayısıyla, peritonit ve teknik yetersizlik insidansı acısından kullanılan sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPI) >-transfer sisteminin büyük önemi vardır. Her şeye rağmen, dokunmayı ve peritonit sıklığını azaltmak için en Önemli unsurun hasta eğitimi olduğunu belirtmek gereklidir. SAPI) tedavisinin uygulanmaya başladığı dönemlerde kateter ile solüsyon seli (cam şişe) arasındaki bağlantı periton boşluğunun intraluminal yolla kontaminasyonunu ("inlemekte yetersiz kaldığından, çok yüksek peritonit oranlan (2-3 ayda bir peritonit gibi) ile karşılaşıldı. Peritonit oranlarını kabul edilebilir düzeylere düşürecek ve hastanın solüsyon içeren sistemden ayrılıp rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayacak bağlantı sistemlerine ihtiyaç duyuldu. Bu aşamada, cam şişe ile bağlantının kurulması ve ayrılması işlemi için bazı yöntemler geliştirildi. Fakat bu yöntem; koruma kabını şişeden ve transfer setinin distal ucundan çıkarmak, torba ile transfer seti bağlantısını kurmak ve transfer seti ile kateter arasındaki bağlantıyı sağlamak veya ayırmak gibi çeşitli adımlan içeriyordu.

REFERENCES

References: 

I
(>ıvı>poııl(iN İMİ, Ruhsun M, Izall S, Clayton S, de Velx-r GA. A simple anıl safe technique tur continuous ambulatory peritoneal dialysis. Trans ASAlo T978;24:484-489.
2, BuonerLstiani l . Bianchi P, . A new .s.ile simple connection system tor CAPI). Inı.I Nephrol Urol ândrol 1980;1:50-53.
.V llazaatu G, Col i t1. Lındini S. Lucalello S. T'racasso A, Moıact hicllu M. Continuim* ambulatory peritoneal dialysis without wearing a bag: ci implete freedom of patient and significant reduction of [XTitonitiS. 1'roc Eur Dial Transplant Assoc l9«0;17:2i66-75.
4, liuuiurisM.ini II, Cozzari M. ÇHıİnlaliani G, Carobi C. Abutemeitl of exogenous peritonitis risk using the Perguia CAPI) system. Dial Transplant 1983;12:14-25.
5, l.u/ar MA. Slingeneycr A. Cantaluppi A, Peluso F. In vilro study of the flush effcci in two reusable continuous ambulatory pcriloneal dialysis (CAPD) disconnect systems. Pent Dial Inl 1989;9:169-173,
f>. Ryckelynck JP, Verger C, canı G, haller lî, Pierre D.
Importance of the flush effect in disconnect systems. Adv Peril Dial 1988;4:282-286.
7. Dasgupta MK, Lam K, Bettcher KB. Y-set, touch contamination, flushes and hypochlorite treatment on the growl 11 of biofilm in TenckholT catheter discs. Peril Dial Hull iyH7;7:20-2S.
8. Shetty A, Oreopoulos DG. Connecting devices in CAPI) and iheir impact on peritonitis. J Postgrad Med 1994;40:179-184.
9. Maiorca R, Cantaluppi A, Cancarini GG, et al. Prospective controlled trial of a Y-connector and disinfectant to prevent peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Lancet 1983;2:642-644.
10.
Çamsa
n '1', Çelik A. Sifil A, Çavdar C. Sürekli ayaktan periton diyali/i hastalarında peritonit sıklığı: Y öncesi ve sonrası dönem değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 19%;34-3d.
11.
Yalçınkay
a F, Turner N, Günlemez A, ve ark. Çocuklarda sürekli ayaktan periton diyalizi ve enfeksiyon. Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 1998;1:28-31.
12. Viglino G, Colombo A, Scalamogna A, et al. Prospected randomized study of two Y devices in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Peril Dial Int l989;9:l65-loK.
13- Canadian CAPI) Clinical Trials Group Peritonilis in continuous ambulatory peritoneal dialysis; a multicentre randomized clinical trial comparing the Y-connector disinfectant system to Standard system. Peril Dial Int 1989;9:159-163.
14. Viglino G, Colombo A, Cantu P, el al. In vitro and in vivo efficacy of a new connector device for continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1993; 13 (suppl.2): 148-151.
15. Lo WK, Chan KT, Leung ACT. Pang SW, Tse CY. Sclerosing peritonitis complicating prolonged use of chlurhexidinc in alcohol in the connection procedure for continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit Dial İni 1991; 11(2): 166-172,
16. Diaz-Buxo [A. Comparison of peritonitis rate GCPD, manual CAPI), Y-set, O set, UV devices and sterile weld. Adv Peril Dial 1989:5:223-226.
17. Bazzato G. Lmdini S, Coli U. Lucalello S. Fracasso A, MoracchieUo M. A new technique of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD): double-bag system for freedom lo the patient and significant reduction ol peritonitis, Clin Nephrol. l9KO;l3<6):251-254.
18. Tielens F, Nube MJ, de Vet JA, et al. Major reduction of CAPD peritonitis after the introduction of the twin-bag system. Nephml Dial Transplant 1993;8:1237-1243.
19. Van Biesen W, Kirchgessner J, Schilling II, l.age C. I.amben MC, Passlick-Dcetjen J. Stay- Safe: a new PVC-free system for peritoneal dialysis: result of the nuilticenter trial. Perit Dial Inl 1999;19 (Suppl D:S43.
Türk

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com