Buradasınız

ASKERLİK YAPMAYA ENGEL NEFROLOJÎK BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF NEPHROLOGICAL DISORDERS THAT ARE A LIABILITY IN ADMITTING TO THE MILITARY SERVICE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, 296 cases about whom decision was made that they were not suitable for military service by GATA Nephrology Division between January 1996-June 1998 were evaluated in their applications for being admitted to the military services or during their military service. The cases were diagnosed as follows, chronic renal failure (40%), proteinuria (30%), nephrotic syndrome (16%) and renal transplantation (14%). It is pleasing that biopsy diagnosis exists in the 134 of 137 cases, in which biopsy diagnosis is necessary. The biopsy rate of our unit among the cases was 66%. The existence of data towards etiology in only 18% of cases with chronic renal failure is controversial. This data also displays that a social security system is very important to diagnose of renal diseases.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Ocak-1996/Haziran 1998 döneminde askerliğe müracaatında veya askerlik görevi sırasında GATA Nefroloji Bilim Dalına kabul edilerek "askerliğe elverişli değildir" kararı verilen 296 olgu değerlendirilmiştir. Olguların % 40 ı kronik böbrek yetmezliği, % 30 uproteinüri, %16sı nefrotik sendrom, %14 ü renal transplantlı tanısıyla işlem görmüştür. Tanının böbrek biyopsisiyle desteklenmesinin gerektiği 137 olgunun 134 (%98) inde biyopsi tanısı bulunması sevindiricidir. Bu biyopsilerin %66 sı ünitemizde gerçekleştirilmiştir. Kronik böbrek yetmezliği olgularının sadece %18 inde nedene yönelik veri bulunması ise düşündürücüdür. Bu veriler keza bir sosyal güvenlik sisteminin renal hastalıkların tanılandırılmasındaki değerini göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,
Karar sayısı: 86/11092 (24 Kasım 1986 tarih 19291
sayılı ve 2 Aralık 1986 tarih 19299 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanmıştır.)
2. M. Yaşar TÜLBEK. GATA hastanelerinde 1980-1992
yılları arasında yapılan 1400 perkutan böbrek biyopsisi girişiminin değerlendirilmesi. GATA Bülteni 1994. 36: 155-169

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com