Buradasınız

DENİZLİLİ MUSTAFA b. OSMAN KESKİN VE ESERİ MANZÛME-İ KESKİN

MUSTAFA B. OSMAN KESKİN FROM DENIZLI AND HIS WORK NAMED MANZUME-I KESKİN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.135

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
There are almost thirty poem dictionaries in Classical Turkish Literature as we could determine. We can study them in three headlines as Turkish-Arabic, Turkish-Persian, Turkish-Arabic-Persian. In this paper we will try to give information about a verse dictionar y which was written by Mustafa bin Osman Keskin in 1758. In this dictionary, which was called "Manzume-i Keskin" by its poet, it is said that the poet is from Kadıköyü of Denizli. We could determine five copies of this Turkish-Arabic-Persian verse dictionary, which has 431 couplets, takes attention to studies of dictionary.
Abstract (Original Language): 
Eski Türk Edebiyatı alanında tespit edebildiğimiz kadarıyla 30 civarında manzum sözlük vardır. Bunları Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça-Farsça olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu tebliğ çerçevesinde tanıtmaya çalışacağımız eser, Mustafa bin Osman Keskin isimli bir kişi tarafından 1758 yılında nazmedilmiştir. Müellif, "Manzûme-i Keskin" adını verdiği manzum sözlüğünde verdiği bilgilere göre Denizli'nin Kadı Köyü'ndendir. Türkçe-Arapça-Farsça üç dilli bir manzum sözlük olan eserinin Türkiye kütüphanelerinde 5 nüshasını tespit edebildik. 431 beyitlik eser sözlük çalışmaları açısından da ayrı bir önem arz etmektedir.