Buradasınız

"HAYIR" DEMENİN BEDELİ

THE REACTION OF SAYING "NO"

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.229

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
When we look into our novel tradition we can see it's hard to talk about a rebellion literature . In this circumstance, we can say that we have no a philosophy tradition. Besides, generally there is a strong connection between our writers and government. This was a tradition in our literature too. Adalet Agaouglu is out of this tradition. In this paper we tried to display some antagonistic details in Adalet Agaoglu's work.
Abstract (Original Language): 
Tanzimat'tan günümüze uzanan çizgide roman geleneğimize bakıldığı zaman bir "başkaldırı edebiyatı"ndan söz edebilmek güçtür. Bunun sebepleri üzerinde ayrıca durmak gerekir. Yine de ilk elde, edebiyatla uğraşanların aynı zamanda devletle yakın ilişki içinde olma alışkanlıkları ve bir felsefe geleneğine sahip olmayışımız sebeplerden bazıları olarak kaydedilebilir. Bu yazıda, "başkaldırı edebiyatı" kapsamına alınabilecek ve sayıca büyük bir yekûn tutmayacak olan yazarlarımızdan birinin, Adalet Ağaoğlu'nun Hayır... adlı romanında yazarın ülke, dünya sorunları hakkındaki düşünceleri incelenecektir.

REFERENCES

References: 

AĞAOĞLU, Adalet, Dar Zamanlar III - Hayır..., Yapı Kredi yay., 2.bs., İstanbul 1996. BAUDRİLLARD, Jean, Kötülüğün Şeffaflığı (çev:Işık Ergüden), Ayrıntı yay., 3.bs.,İstanbul 2004.
FOUCAULT, Michel,
Büyük Kapatılma (çev:Işık Ergüden-Ferda Keskin), Ayrıntı yay., İstanbul 2000.
GÜMÜŞ, Semih, Başkaldırı ve Roman, Oğlak yay., İstanbul 1996 NECATİGİL, Behçet, Şiirler 1948-1972, Yapı Kredi yay., 3.bs., İstanbul 2000

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com