Buradasınız

KUTADGU BİLİG'DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

A RESEARCH ABOUT ANİMAL NAMES IN KUTADGU BİLİG

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.219

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish tribes and groups joined to Islamism as a crowd. After a while they created a new area in literature which includes Kutadgu Bilig. More precisly, Kutadgu Bilig plays a considerable role in literature because of the richness about the animal names it contains. In this article, even if Turkish animal names have direct tame or not comperative to Kutadgu Bilig which is the first and important work of art as considered in historic point of view, it attracted attention due to the richness of animal names.
Abstract (Original Language): 
Türk boy ve gruplarının kalabalıklar halinde İslamiyet'e girdikten sonra oluşturdukları edebi çerçeve içerisinde çok önemli bir yeri olan Kutadgu Bilig, içerdiği hayvan adlarıyla da büyük bir zenginlik göstermektedir. Bu makalede, Türkçedeki hayvan adlarının (ehlî olsun veya olmasın) tarihî bir bakış açısıyla incelenmesinde müracaat edilecek ilk ve önemli eser olan Kutadgu Bilig'in içerdiği hayvan adlarının zenginliği bakımından önemine dikkat çekilmiştir.