Buradasınız

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

THE BIBLIOGRAPHY OF TANZIMAT LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.583

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In Turkish history, after the migration from Asia to the west and the Islamization process, Tanzimat is the most productive and the studied period. Tanzimat period resources which are the reflections of Tanzimat that assumed the this separation term of the Ottoman Empire are extensive and dispersed. Therefore, it's difficult to make an entire and complete list of works and studies related to the this elimination of Turkish Empire. In this study, bibliographic panorama is tried to be shown bygiving precedence to the bibliographic adresses instead of directly original works and analysis on them.
Abstract (Original Language): 
Türk tarihinde, Asya’dan batıya göç ve Islamlasma sürecinden sonra en verimli ve en çok incelemeye konu olmus dönem Tanzimat’tır. Osmanlı Devletinin dağılma devri sayılan Tanzimat’ın yansıması olan Tanzimat kaynakları da genis ve dağınık bir durumdadır. Buna bağlı olarak son Türk imparatorluğunun tasfiyesine iliskin verimler ve incelemelerin tam ve eksiksiz bir listesini çıkarmak zordur. Bu çalısmada bibliyografik panorama, doğrudan özgün yapıtlar ve bunlar üzerindeki incelemeler yerine, bibliyografik adreslere öncelik verilerek sergilenmeye çalısılmıstır.