Buradasınız

FORMES VBRBALBS NOMINALISEES EN TURC ET EN FRANÇAIS

VERBAL NOUNS IN TURKISH AND FRENCH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.761
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study is on the forms of verb which acts as a noun like infinitives in Turkish and French languages. It is studied that how Turkish and French descript the universal phenomenon characterized by verb forms that function as adjective and noun. It is also articulated that Turkish language has a lot of variety of word to form an infinitive which express a different category of infinitive. The posterity or anteriority relations formed of verb nouns in every language are studied and morphological and semantic equality questions are discussed. The structures with aspect of infinitive are used in French to make definition of meals. This different approach of infinitive in French make necessary to use a functional view on the languages.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma çağdaş Türkçenin eylem adları yapma yollarıyla, bunların işlevlerinin Fransızcadaki eşdeğerleriyle bağlantılı olarak incelenmesini konu edinmiştir. Değişik yapıdaki iki dilin evrensel işlevler konusundaki tutum ve davranışları örneklerle incelenmiştir. Türkçenin adeylem oluşturmadaki çeşitliliği vurgulanmış ve soneklerle sağlanan bu çeşitliliğin özel işlevleri üstlenmede kullanıldığı gösterilmiştir. Eylem adlarıyla oluşturulan öncelik-sonralık ilişkilerinin her iki dildeki yansımaları ele alınmış ve denklik sorunlarına açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Fransızcada eylem adı görünümlü yapıların değişik işlevde kıllanılması ve bu yapıların çeviri sorunlarına yol açmaması için işlevsel dilbilim odaklı çevirilerin kaçınılmazlığı üzerinde durulmuştur. Diller arasında eylem adı yapma seçeneklerinin değişkenliği ve bunların görevleri üzerinde örneklerle durulmuş ve söz konusu dillerin ayrıldığı ve birleştiği noktalar örneklerle çözümlenmiştir.
1879-1902

REFERENCES

References: 

BANGUOĞLU, T., Ana Hatlarıyle Türk Grameri, Istanbul 1940.
BANGUOĞLU, T., Türkçenin Grameri, Ankara 1990.
BAYRAKTAR, N., Türkçede Fiilimsiler, Ankara, TDK 2004.
BILGIN, M., Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yayınları Ankara 2006.
BOZKURT, F., Türkçe Çağdaş Bilgisi, Istanbul 1990. BOZKURT, F., Türkiye Türkçesi, Istanbul, Cem Yayınevi 1995. DENY, J., Grammaire de la langue turque, dialecte osmanli, Paris1921.
GENCAN, T., N., Dilbilgisi, Istanbul, TDK 1975. HACIEMINOGLU, N., Yapı Bakınından Türkçede Fiiller, Istanbul1984.
HENGIRMEN, M., Türkçe Dilbilgisi, Ankara, Engin Yayınevi. 1995.
KORKMAZ, Z., Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara, TDK 1995.
MEILLET, A.,(et M. Cohen), Les langues du monde, Paris 1952.
SARICA, M., Les marqueurs modo-temporels dans la forme verbale composee en turc de Turquie, Septentrion 1999.
TEKIN,T., ÖLMEZ, M., Les langue
turques - Türk Dilleri (Edition bilingue), Ankara, Simurg 1995.ZEYNEP K., Türkçede Eklerin Kullanış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara, TDK 1992
ZÜLFIKAR, H., Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları,
Ankara, TDK 1991.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com