Buradasınız

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER

WORDS REFERRING TO MORALITY, NOBILITY AND SELECTNESS IN KUTADGU BILIG

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.687

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In Kutadgu Bilig, one of the most important masterpiece of Turkish literature and culture, morality, nobility and selectness were by some means put forward besides discussing the state, citizenship, law, palace organization, staff, administration and customs. And these qualities were mentioned in the masterpiece with the following words such as arıg, silig, süzük, bütün, ködrüm, ödrüm, bagırsak, köngli tüz, aslı arıg, kılkı arıg.In our research, words referring to morality, nobility and selectness in Kutadgu Bilig were taken into consideration in particular.
Abstract (Original Language): 
Türk dili ve kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig'de devlet, yurttaşlık, yasa, saray örgütü, görevliler, yönetim ve töre gibi konulardan bahsedilirken çeşitli vesilelerle ahlaklılık, soyluluk ve seçkinlik ön plana çıkarılmaya çalışılmış; bu vasıflar eserde arıg, silig, süzük, bütün, ködrüm, ödrüm, bağırsak, köngli tüz, aslı arıg, kılkı arıg gibi sözlerle anlatılmıştır. Araştırmamızda Kutadgu Bilig'de ahlaklılık, soyluluk ve seçkinliği ifade eden bu sözler üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara 1979.
ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig II Tercüme, TDK Yayınları,
Ankara, 1959.
DILÂÇAR, Agop, Bize Manevi Cihazlanmayı Öğreten Kutadgu Bilig,
Etüt, Ankara 1970.
DILÂÇAR, Agop, Kutadgu Bilig İncelemesi, TDK Yayınları, Ankara
1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com