Buradasınız

RUSYA’DA HALK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ VE TÜRKOLOJİYE KATKISI

IN RUSSIA THE DICTIONARY COMPILED FROM PUBLIC DIALECT AND ITS CONTRUTION TO TURKOLOGY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.812

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The compilation studies carried out at the field occupy a significant place among the language studies as well as on-the-desk works. As in worldwide, Russian compilation studies were carried out in late 1800s sometimes by scientists and sometimes by amateurs by taking small scale regions as a basis. In these small scale compilation studies those words included in dialects spoken in the ragion and not used in the common Russian have drawn Russian scietific circles’ attention. Yet a compiled dictionary work at a scientific level was carried out in 1965. This compilation dictionary we will attempt to introduce is being taken as a primary source in the works by Russian scietists on topics such as dialect features. However, this compilation dictionary has also the quality to be taken as a source by Turkologs since it shows Turkisms prevalent in dialects and how they are used in Russian dialects by undergoing differentiation.
Abstract (Original Language): 
Dil çalışmalarında masa başı incelemelerin yanı sıra sahada yapılan derleme çalışmaları da önemli bir yere sahiptir. Bütün dünyada olduğu gibi Rusya’da da derleme çalışmaları 1800’lü yılların sonunda küçük ölçekli bölgeler baz alınarak bazen amatörler bazen de bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu küçük ölçekli derleme çalışmalarında bölgede konuşulan ağızlarda yer alan ve ortak Rusça’da kullanılmayan kelimeler Rus bilim çevreleri tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bilimsel düzeyde bir halk ağzından derleme sözlüğü çalışması ise ancak 1965 yılında hayata geçirilmiştir. Tanıtmaya çalışacağımız bu derleme sözlüğü, ağız özellikleri gibi konularda Rus bilim adamlarının çalışmalarında birincil bir kaynak olarak ele alınmaktadır. Fakat aynı zamanda bu derleme sözlüğü ağızlarda yaygın olan Türkizmler ve Türkizmlerin Rusça’nın ağızlarında nasıl değişime uğrayarak kullanıldığını göstermesi açısından da Türkologlar tarafından bir kaynak olarak ele alınabilecek niteliktedir.

REFERENCES

References: 

EREN, H., Türklük Bilimi Sözlüğü (I. Yabancı Türkologlar),Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı: 705, Ankara, 1998.
FASMER, M., Etimologiçeskiy Slovar Russkogo yazıka, Moskova, 1986, I. Cilt.
FILIN, F. P., Slovar russkih narodnıh govorov, Moskova- Leningrad, 1965.
MERKURYEV, İ. S., Murmanskiy govor (fonetika, vokalizm), Murmansk, 1960, 34 sayfa
SPASSKIY, “Sobranie slov, upotreblyayemıh prostonarodiem, a çastyu i srednim sosloviem v g. Solikamske i ego okrestnostyah Permskoy gubernii”, Kalendar Permskoy gubernii na 1883 god, Perm, 1883, s. 109- 115.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com