Buradasınız

GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE

A NOVEL LIKE NIGHT: GECE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1036

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Gece was published in 1985, and drew attention with its peculiar style of its own. It is a novel like the night as its name implies. The night has uncertainty in it, because darkness doesn’t completely lighten things. There is always an element that isn’t lightened and stays in the darkness. Consequently, darkness is an element that prevents clearness. The absence of clearness brings two seen or supposed to be seen elements face to face. To be or to suppose leads to not being able to be certain, and this leads to uncertainty. What arises at this point is chaos. Therefore, Gece is a novel like the night. It has all the elements which belongs to the night. This article gives information about this interesting novel by Bilge Karasu.
Abstract (Original Language): 
Gece romanı, 1985 yılında yayımlanmış ve kendine özgü üslûbuyla ilgi çekmiştir. Roman, adı üstünde gece gibi bir romandır. Gece, içinde belirsizliği taşır. Çünkü karanlık, hiçbir şeyi tam olarak aydınlatmaz. Mutlaka aydınlanmayan, karanlıkta kalan bir unsur vardır. Dolayısıyla karanlık netliğe engel olan bir unsurdur. Netliğin olmaması ise beraberinde görülen ya da görüldüğü sanılan iki unsuru karşı karşıya getirir. İşte bu, olmak ve sanmak tam emin olamamayı, bu da belirsizliği doğurur. Bu noktada ortaya çıkan ise karşıtlıktır. Bu nedenle Gece, gece gibi bir romandır. Eser, geceye ait bütün unsurları taşır. Bu makalede Bilge Karasu’nun bu ilginç romanı hakkında bilgi verilecektir.

REFERENCES

References: 

ÖZATA Jale, Bilge Karasu‟nun Gece‟sine Metin ve Okur Odaklı Bir Yaklaşım, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003. KARASU, Bilge, Gece, Metis Yayınları, 5. Basım, İstanbul 1998. KARASU, Bilge, “Bilge Karasu Adlı Birinin 50. Yaşı Üzerine Metin Taslağı”, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Metis Yayınları, İstanbul 2001. AKATLI, Füsun, “Bilge Karasu ile Söyleşi: Her Yapıtın Tarihinde Ölü Noktalar Olabilir”, Hürriyet Gösteri, sayı: 5, Nisan 1981, AKATLI, Füsun-ÖZGÜVEN, Fatih, “Bilge Karasu‟nun Gece‟si Üzerine,” Hürriyet Gösteri, sayı: 55, Haziran 1985. BRAVO, Hamdi, “Geceye Hazırlanırken”, Bilge Karasu Aramızda, Metis Yayınları, İstanbul 1997.
TÜRKEŞ, Ömer, “Bilge Karasu,” www.pandora.com.tr/sahaf/eski.asp53Fpid53D13+522bilge+ karasu%22hl=trie=UTF-.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com