Buradasınız

"FRANSIZ SİNEMASI" DERSİNE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ

A STUDY PROPOSAL FOR "FRENCH MOVIES" CLASSROOM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5838

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Recent studies have revealed that using movies as a material in-class and out-of-class activitiesin Foreign Language Teaching is an effective method. Furthermore, studies to be realized through the medium of selected movies, movie trailers and movie posters in accordance with the age and language levels of foreign language learners/users would offer the opportunity to study with verbal and non-verbal linguistic elements, in and outside the classroom environment. On the other hand, by making use of the French cinema, implementations based on four basic language skills within the Applied Linguistics ' fields of research such as semiotics, lexicology, pragmatics and grammar can provide with further contact in terms of language culture in context for foreign language learners/users. Cinema who is referred to as the seventh artoffers quite a rich ground in level language teaching and learning process of to develop three language levels of foreign languagelocated in the text of the common reference for learners/users.On this purpose, via this article, a theoretical proposal concerning the diverse possible implementations of movie usage and the proposal will be presented related to researches of French cinemato the for the 4th grade trainer candidates studying in Foreign Language Teaching Department,French Language Teaching Division of the University of Istanbul is made.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yapılan çalışmalar, yabancı dil öğretiminde sinema filmlerinin sınıf için ve sınıf dışı aktivitelerde eğitsel materyal olarak kullanılmasının etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Yabancı Dil öğretiminde kullanılmak üzere öğrenen/kullanıcıların yaş ve dil seviyelerine uygun olarak seçilen film örnekleri, film fragmanları veya film afişleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde öğrenene / kullanıcıya, yabancı dil olarak öğrendiği dile ait sözel ve sözel olmayan dilbilimsel öğelerle geniş bir perspektif doğrultusunda çalışma olanağı sunmaktadır. Fransız Sineması örneklerinden faydalanarak, uygulamalı dilbilimin sunduğu edimbilimsel, göstergebilimsel, sözcükbilgisel ve dilbilgisel gibi alanların verileri doğrultusunda dört temel dil becerisine yönelik yapılacak olan çalışmalar, öğrenenin/kullanıcının o dile ait, özellikle belirli bir bağlam içinde dilin farklı boyutlarını keşfetmesini ve daha gerçekçi bir dil kültürü edinmesini sağlayacaktır. Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema dil öğretim/öğrenim/edinim sürecinin birçok düzeyinde, sunduğu çeşitli destekleyici materyalle Ortak Başvuru Metnin'de yer alan her 3 yetinin kullanıcı/öğrenen de geliştirilebilmesi için oldukça zengin bir zemin sunmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölüm Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalın dördüncü sınıf öğrencilerine verilmekte olan "Fransız Sineması" adlı ders kapsamında, geleceğin öğretmenleri olarak yetişen öğrencilere, Yabancı Dil Olarak Fransızca Eğitiminde "Fransız Sineması"na nasıl başvuracakları ve hangi boyutlarıyla ne tür çalışmalar yapabileceklerine ilişkin bir öneri sunulacaktır.

REFERENCES

References: 

AKTAS, Tahsin (2004). "Yabancı Dil Ögretiminde _letisimsel Yeti", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No: 12, ss. 45-57.
BARDOVI-HARLIG, K., B. A. S Hartford, R. Mahan-Taylor, M. J. Morgan and D. W. Reynolds
(1991). 'Developing pragmatic awareness: closing the conversation'. ELT Journal, 45(1), 4-15.
EKEN,
A
. N. (2003). 'You'vegot mail: a film workshop'. ELT Journal, 57(1), ss.1-59.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/10 Fall 2013
"Fransız Sineması" Dersine Yönelik Bir Etkinlik Önerisi
567
KAISER, Mark, (2011) "New Approchesto Exploiting Film in theForeign Language Classroom". L2 Journal, 3, ss. 232-249.
LEON HENRI, D. D. P. (2012). "Teaching Foreign Languages through the Analysis of Film and Television Series",Chaiers de L 'APLIUT, XXI2,ss. 126-139
LOWE, M. (2007). "Films in English Language Teaching", IH Journal, Issue 23 Autumn 2007, ss.16-19.
MLA Convention Rapport 2007. http://www.mla.org/pdf/taskforcereport0608.pdf. 18Mart 2013. (çevirimiçi)
SWEETING, A. (2009). Language Through Film Sydney: Phoenix EducationPty.
SWEETING, A. (2010)."Film-based activities to overcome the 'Gap-fill Syndrome", EA Journa, l25(2), ss. 51-57.
TRAVIS, J.E. (1947). "TheUse of the Film in Language Teachingand Learning",ELT Journal,1, ss.146-149.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com