Buradasınız

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN MÜREBBİYE VE ŞIPSEVDİ ROMANLARINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

MISCONCEIVED WESTERNIZATION IN THE NOVELS OF “MÜREBBİYE (GOVERNESS)” AND “ŞIPSEVDİ (SUSCEPTILE)” WRITTEN BY HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Westernization adventure of Turkish society was one of the subjects after the Tanzimat (the political reform made in the Ottoman Empire in 1839) era in Hüseyin Rahmi Gürpınar’s novels. The novelist discussed the social devastation caused by the westernization in various characters in his novels by naturalistic perspective. Hüseyin Rahmi Gürpınar’s characters Mürebbiye Anjel (Governess Angel) in “Mürebbiye (Governess)” and Meftun (Captivated) in “Şıpsevdi (Susceptile)” were the characters who adoring and then destructive types for the society. Hüseyin Rahmi Gürpınar discussed the effects of misconceived westernization on family via the characters “Mürebbiye Anjel (Governess Angel)” and “Meftun (Captivated)”. In other words, the novelist proposed that misconceived westernization was a primary cause for deterioration in family structure.
Abstract (Original Language): 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında Tanzimat sonrası Türk toplumunun yaşadığı Batılılaşma serüveni çokça işlenen temalardandır. Yazar, natüralist bir dikkatle Batılılaşmanın toplumumuzda meydana getirdiği tahribatı çeşitli roman tipleri ile işlemektedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mürebbiye ve Şıpsevdi romanlarındaki Mürebbiye Anjel ve Meftun tipleri önce çevresinde hayranlık uyandıran daha sonra verdikleri zararla birlikte anılmaya başlanan tipler olarak dikkati çeker. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye Anjel ve Meftun tipleri ile yanlış Batılılaşmanın aile üzerindeki etkilerini işler. Bir bakıma bozulmaya başlayan aile yapısının temelinde yanlış Batılılaşmanın da etkili olduğu görüşünü ortaya koyar.

REFERENCES

References: 

GÖÇGÜN, Önder (1993), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve
Romanlarında Şahıslar Kadrosu, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (2011), Şıpsevdi, İstanbul: Everest
Yayınları.
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (2007), Mürebbiye, İstanbul: Özgür
Yayınları.
KAPLAN, Mehmet (1976), "Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında
Aslî Tipler", Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, İstanbul:
Dergâh Yayınları.
MORAN, Berna (1995), “Şıpsevdi”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
1, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
TANPINAR, Ahmet Hamdi (2001), 19. Asır Edebiyat Tarihi, İstanbul:
Çağlayan Basımevi.
TOKER, Şevket (1990), Toker, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
Romanlarında Alafranga Tipler, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com