Buradasınız

Aşı Uygulama İlkeleri

PRINCIPLES OF IMMUNIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Despite all improvements in medicine, infectious diseases have always been one of the major health problems in the world. The control of infectious diseases by vaccines is the most effective, safe and cost-effective means of coping with these diseases. Although there are lots of vaccines in use, social and economic conditions and status of the countries and the incidence of certain infectious diseases lead coun¬tries to establish their own vaccine schedules. This article, aimes to explain the basic principles of immunization for family medicine specialists, general practitioners and pedia¬tricians, whose first duty is to give preventive care services.
Abstract (Original Language): 
Tıp alanındaki tüm ilerlemelere rağmen, enfeksiyon hastalıkları, dünyadaki önemlerini korumaktadır. Bu hastalıklarla savaşta, en etkili, güvenli ve ekonomik yol, hastalıkların kontrol altına alınmasını sağlayan aşılardır. Çok sayıda aşının kullanıma girmesine rağmen; ülkelerin sosyo-ekonomik koşulları, belirli enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, ülkelerin kendi aşı takvimlerini oluşturmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda aşılama ilkeleri yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmış; birinci ba¬samakta hizmet veren aile hekimleri ile, esas görevlerinin ko¬ruyucu hekimlik olduğunu hiç bir zaman unutmamaları gere¬ken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

1. American Academy of Pediatrics. Active and passive immunization. 2003 Red Book: Report of the committee on Infectious Diseases. Ed. Pickering LK 26. baskı. Elk Grove Village, IL, American Academy of Pediatrics, 2003; 1¬50.
2. Centers for disease control and prevention. Recommended childhood and
adolescent immunization schedule. US 2005. MMWR 2005; 53: Q1-Q3.
3.
Yalçı
n I. Aşıların yan etkileri ve kontrendikasyonları. Klinik Çocuk Forumu 2006; 6 (1): 6-8.
4.
Aksara
y N. Özel durumlarda ve immun eksiklikli çocuklarda aşılama. Klinik Çocuk Forumu 2006; 6(1); 9-13.
5. Heron J, Golding J. ALSPAC Study Team. Thiomerosal exposure in infants and developmental disorders: A prospective cohort study in the United
Kingdom does not support a causal association. Pediatrics 2004; 114 (3):577-
83.
6. Andrews N, Miller E, Grant A, Stowe J, Osborne V, Taylor B. Thiomerosal exposure in infants and developmental disorders: A retrospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association. Pediatrics2004; 114 (3):584-91.
7. CDC. General Recommandation on Immunization. MMW 2002; 51 (RR02): 1-36.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com