Buradasınız

Aile hekimliği polikliniğine başvuran asemptomatik kadınlarda meme hastalıklarının sıklığının BI-RADS ile değerlendirilmesi

The evaluation of rate of breast diseases of asymptomatic women encountered in family medicine outpatient clinic through BI-RADS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.08.131
Abstract (2. Language): 
Objective: Evaluation of mammographic findings of women with no breast symptoms visiting family practice outpatient clinic ac¬cording to BI-RADS categories and determination of benign and malign disease rates. Methods: The mammographic evidence of 874 women over age 40 submitting to family practice outpatient clinic between April the 1st 2005 and October the 15th 2007 were evaluated. Results: Most women going under mammography were in the age group of 50-59 years. The most frequent categories found in all age groups were BI-RADS 1,2,3 respectively. Cystic changes were seen 18,9% as the most frequent bening lesions of the bre¬asts . The rate of breast cancer was %0.45. Conclusions: The rate of benign lesions is lower than expected. The rate of breast cancer is close to that of found in the Western countries' breast cancer screening programs. Women need to be thoroughly informed on the importance of mammography in screening breast cancer.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Aile Hekimliği polikliniğine başvuran kadınlardaki mamog-rafi sonuçlarının BI-RADS kategorilerine göre değerlendirilerek selim ve habis meme hastalıklarının sıklığının saptanması amaçlandı. Yöntem: 1 Nisan 2005-15 Ekim 2007 tarihleri arasında Aile Hekimliği polikliniğine başvuran herhangi bir meme semptomu olmayan 40 yaş üzeri 874 kadının mamografi sonuçları değerlendi¬rildi. Bulgular: Mamografi yapılan kadınların çoğunluğu 50-59 yaş grubunda idi. Tüm yaş gruplarında en sık saptanan kategoriler sırasıyla BI-RADS 1, 2, 3 idi. En sık saptanan selim meme lezyonu %18.9 oranında görülen kistik değişikliklerdi. Meme kanseri sıklığı 1000 kişide 4.5 idi. Sonuç: Selim lezyonların sıklığı toplumda beklenenden daha dü¬şüktür. Meme kanseri sıklığı, batı ülkelerinde mamografik meme kanseri tarama programı ile saptanan oranlara yakındır. Kadınlar mamografinin önemi konusunda daha fazla bilgilendirilmelidir.
131-135

REFERENCES

References: 

1. Rakel RE. The family physician. Textbook of Family Practice'de. Ed. Ra-kel RE. 6. baskı. Philadelphia, WB Saunders Company, 2002; 1193-223.
2. Brennan ME, Houssami N. Image-detected 'probably benign' breast lesions: A significant reason for refferal from primary care. Breast 2006; 15: 683-6.
3. Berg AO. The mammography debate. Am Fam Physician 2002; 66: 2211¬2.
4. BI-RADS. Mammograpy assessment categories. J Am Coll Radiol 2003; 193-7.
5. Geller BM, Barlow WE, Ballard-Barbash R, ve ark. Use of the American College of Radiology BI-RADS to report on the mammographic evaluati¬on of women with signs and symptoms of breast disease. Radiology2002;
222: 536-42.
6.
Alimoğl
u MK, Alimoğlu E, Kabaalioğlu A. Meme kanserinin erken tanı¬sında kullanılan tarama yöntemleri. Sendrom 2004; 16: 73-9.
7. Ford K, Marcus E, Lum B. Breast cancer screening, diagnosis, and treatment. DisMon 1999; 45: 333-405.
8. Guray M, Sahin AA. Benign breast diseases: classification, diagnosis, and management. Oncologist 2006; 11: 435-49.
9. Baykal
A
, Şahin AA. Meme hastalıklarının patoloji ve moleküler biyolojisi. Temel Cerrahi'de. 3 baskı. Ankara, Güneş Kitabevi, 2004; 78, 929-42.
10. Rahal RM, de Freitas-Jünior R, Paulinelli RR. Risk factors for duct ecta-
sia. Breast J2005; 11: 262-5.
11.
Şimşe
k fi, Tuğ T. Memenin iyi huylu tümörleri: Fibroaedenomlar. STED 2002; 11: 102-5.
12. Duijm LEM, Groenewoud JH, Jansen FH, Fracheboud J, van Beek M, de Koning HJ. Mammography screening in the Netherlands: delay in the di¬agnosis of breast cancer after breast cancers screening. Br JCancer 2004;
91: 1795-9.
13. Kavanagh AM, Mitchell H, Farrugia H, Giles GG. Monitoring interval cancers in an Australian mammographic screening programme. J Med
Screen 1999; 6: 139-43.
14.
Turgu
t AT, Hasırcıoğlu F, Koşar U. Meme hastalıklarının tanısında mamografi. STED 2000: 9(12).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com