Buradasınız

KOAH'LI HASTALARDA KISA SÜRELİ FORMOTEROL KULLANIMININ ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF SHORT TERM USAGE OF FORMOTEROL ON SIX MINUTE WALKING TESTS IN COPD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Although the positive effects of inhaled long acting beta stimulant drugs in bronchial asthma are well known, their usage in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are not well evaluated. In order to assess the short term effects of a long acting beta stimulant formoterol in COPD, 28 patients were enrolled in this study. After performing basal pulmonary function tests (PFT), they were requested to walk at their own speed for six minutes. Their symptoms, walking distance and post exercise lung functions were recorded. 18 of our patients started to take formoterol inhaler (1 puff) 2 hours after PFT. PFT were repeated after using the same dose in the evening and next morning The same procedure was applied to the remaining 10 patients who used placebo. On the first morning in formoterol group FEV1 was 1.11±0.35 before and 1.07±0.36 lt after corridor walking. The difference was not significant (p > 0.05). On the second day basal FEV1 was 1.27± 0.45 lt. After corridor walking this value was 1.28± 0.5lt. Both values were not significantly different from the previous ones (p > 0.05). Walking distance was 141.3±33.6 m on the first day and 173.3±31.3 m on the second day. This difference was significant (p=0.01). In the control group, first day the walking distance was 149.4±47.2 m and on the second day it was found as 156±51.7 m (p>0.05). It was concluded that although formo-terol has minimal positive effects on PFTs in short term usage, it has beneficial effects on exercise performance in COPD patients.
Abstract (Original Language): 
Uzun etkili beta stimülan ilaçların bronşial astımdaki olumlu etkileri bilinmekle beraber bu ilaçların kronik obstruktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanımları konusunda yeterli bilgi yoktur. Uzun etkili bir beta uyarıcı olan formoterolun KOAH'lı hastalardaki etkilerini belirleyebilmek amacıyla 28 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bazal solunum fonksiyon testlerinin (SFT) yapılmasından sonra hastalar, kliniğimizin koridorunda altı dakika boyunca kendi normal hızları ile yürümüşlerdir. Semptomları, yürüme mesafeleri, egzersiz sonrası akciğer fonksiyonları kaydedilmiştir. Egzersizden iki saat sonra hastalarımızın 18'i formoterol inhaler 1 puff almışlar, aynı dozu akşam ve ertesi sabah aldıktan sonra sonra bir gün önceki testler tekrarlanmıştır. 10 hasta ise plasebo inhalerle aynı prosedürleri uygulamıştır. İlk gün formoterol kullanan grupta yürüme testinden hemen önce 1.1±0.35 lt olan FEV1 testten sonra 1.07±0.36 litreye düşmüştür. Fark anlamlı değildir (p>0.05). İkinci gün ise bazal FEV1 1.27±0.45 lt iken, yürümeden sonra bu değer 1.28±0.5 olmuştur. Aralardaki farklar anlamlı değildir (p>0.05). Zorlu vital kapasitede (FVC) ise 1. gün ile 2. gün arasında hafif fakat anlamlı bir değişim olmuştur (p=0.046). Yürüme mesafesi ise ilk gün 141.3±33.6 iken ikinci gün 173.3±31.3 olarak bulunmuştur. Bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p=0.01). Kontrol grubunda ilk gün 149.4±47.2 m olan yürüme mesafesi ikinci gün 156.±51.7 m olarak ölçülmüştür (p>0.05). Formoterolün KOAH'lılarda kısa süreli kullanımının bi¬le egzersiz performansını olumlu olarak etkilediğine, bunun yanısıra SFT'lerinde bazı olumlu değişimler söz konusu olsa da bu değişim¬lerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığına karar verildi.

REFERENCES

References: 

1.
Siafaka
s NM, Vermeire P ve ark. Optimal assesment and management of COPD. Eur Resp J 1995; 8: 1398-420.
2. Chapman KR. Therapeutic approaches to COPD: an emerging consensus. Am J Med 1996; 100: 5-109.
3. Leunberger ve ark. Management 1997 of COPD. Schweiz Med Woc-henschr 1997; 127: 766-82.
4. Wallin A, Melander B, Rosenthal L, Sandstorm T, Wahlander L. Formoterol, new long acting |32 agonist for inhalation twice daily, compared with salbutamol in the treatment of asthma. Thorax 1990; 45: 259-61
5. Standarts for the Diagnosis and care of Patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 78-121.
6. Stewart RL. Exercise in Patients with COPD. South African Med J 1985;
67: 87-9
7. Wijkstra PJ ve ark. Relation of lung function, maximal inspiratory pressure, dyspnoea and quality of life with exercise capacity in patients with
COPD. Thorax1994; 49: 468-72.
8. Swerts PM, Mostert R, Wouters EF. Comparison corridor and treadmill walking in patients with severe COPD. Physical Therapy 1990; 70: 439¬42.
9. Jones PW, Bosh TK. Quality of life changes in COPD patients treated
with salmeterol. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: 1283-9.
10. Boyd G, Morice AH, Pounsford JC, Siebert M, Peslis N, Crawford C.
An evaluation of salmeterol in the treatment of COPD. Eur Resp J 1997;
10: 815-21.
11. Chazan R, Jaworowski A, Grubek H, Droscz W. Effect of 16 week use of salmeterol on ECP levels, pulmonary function tests and bronchial hyperreactivity in patients with COPD. Pol Tyg Lek 1995; 50: 48-9.
12. Cazzola M ve ark. Effect of salmeterol and formoterol in patients with
COPD. Pulm Pharmacol 1994; 7: 103-7.
13. Cazzola M, Matera MG, Santangelo G, Vinciguerra A, Rossi F, D'Amato G. Salmeterol and formoterol in partially reversible severe chronic obstructive pulmonary disease: a dose-response study. Respir Med 1995; 89(5): 357-62.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com