Buradasınız

GİZLİ ISI DEPOLAMALI KUTU TİPİ İKİ GÜNEŞ FIRINININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

A Comparison of the Box Type Two Solar Cookers with Latent Heat Storage

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the use potential of solar cookers storing by latent heat technical of solar energy was experimentally researched and these cookers were compared. For this purpose, the temperatures of the cookers’ phase change material (PCM) were continuously measured during the day, both during sun and after sunset, by filling with the phase change material around the solar cooker manufactured. From the measurements, while the temperature of the PCM in the big cooker filled the large amount of PCM is 92,8 °C, the temperature of the PCM in the other cooker is 80,4 °C. However, the better performance is reached by the cooker-1 in which the maximum surface temperature during the day is 111 °C and the heat is preserved to 52 °C until the next morning. Also, the surface temperature in the cooker is reached to the temperature of 85 °C at the end of 1 hour. It is obtained that the utilization rate or efficiency of the solar cooker-1 is % 36,89 and that of the other cooker is %30,10. It is seen that the solar cookers should be designed for the purpose, depending on the amount of PCM and the cooker’s size. It is concluded that the solar cooker designed can be effectively used with the different purposes, such as heating-cooking, on 24 hours a day, an important part of the year without the need for the other heat source.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada güneş enerjisinin gizli ısı depolama tekniğiyle güneş fırınlarında depolanarak kullanım potansiyeli deneysel olarak araştırılmış ve bu fırınlar karşılaştırılmışlardır. Bu amaçla imal edilen iki güneş fırınının çevresi faz dönüşüm malzemesi (FDM) parafinle doldurularak, hem güneşlenme süresince hem de güneş battıktan sonra olmak üzere gün boyunca fırın faz dönüşüm malzemesi sıcaklıkları sürekli olarak ölçülmüştür. Ölçümlerde FDM miktarı fazla ve büyük olan fırında, FDM sıcaklığı 92,8 °C iken diğer fırında 80,4 °C’dir. Bununla birlikte en iyi performansa, gün boyunca maksimum fırın yüzey sıcaklığının 111 °C olduğu ve ısısını ertesi sabaha 52 °C ye kadar muhafaza eden fırın-1 ile ulaşılmıştır. Fırın yüzey sıcaklığı ise, 1 saat sonunda 85 °C sıcaklığa ulaşmıştır. Güneş fırını- 1’in faydalanma oranı veya verimi % 36,89 ve diğer fırının %30,10 olarak elde edilmiştir. Fırınların, FDM miktarı ve fırın büyüklüğüne bağlı amacına uygun dizayn edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu tip bir güneş fırınının 24 saat boyunca başka bir ısı kaynağına ihtiyaç duymadan yılın önemli bir kısmında ısınma-pişirme gibi değişik amaçlarla etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Arabacıgil, B. (2011). Gizli ısı depolamalı güneş enerjili ısıtıcı analizi, Yüksek Lisans
Tezi, Makine Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 225 s.
2. Buddhi, D. ve Sahoo, L.K. (1997). Solar cooker with latent heat storage: design and
experimental testing, Energy Conversion and Management, 38(5), 493–8.
3. Buddhi, D., Sharma, S.D. ve Sharma, A. (2003). Thermal performance evaluation of a
latent heat storage unit for late evening cooking in a solar cooker having three reflectors,
Energy Conversion and Management, 44 (6), 809–817.
4. Chen, C.R., Sharma, A., Tyagi, S.K. ve Buddhi, D. (2008). Numerical heat transfer studies
of PCMs used in a box-type solar cooker, Renewable Energy, 33, 1121–29.
5. Dincer, I. (1999). Evaluation and selection of energy storage systems for solar thermal
applications, International Journal of Energy Research, 23, 1017-28.
6. Dinçer, I. ve Rosen, M.A. (2002). Thermal energy storage, systems and applications, John
Wiley & Sons, Chicheser, England.
7. Domanski, R., El-Sebaii, A.A. ve Jaworski, M. (1995). Cooking during offsunshine hours
using PCMs as storage media, Energy, 20(7), 607–16.
8. El-Sebaii, A.A. (1997). Thermal performance of a box-type solar cooker with outer-inner
reflectors, Energy, 22(10), 969-78.
9. El-Sebaii, A.A. ve Ibrahim, A. (2005). Experimental testing of a box-type solar cooker
using the standard procedure of cooking power, Renewable Energy, 30, 1861–1871.
10. Gedik, E. ve Öz, E.S. (2007). Isı kutusu tipi güneş fırını tasarımı ve örnek bir uygulaması,
Teknoloji, 10 (4), 303-310.
11. Ghai, M.L. (1953) Design of reflector type direct solar cooker, Journal of Scientific and.
Industrial Research, 12A, pp. 165–75.
12. Harmim, A., Belhamel, M., Boukar, M. ve Amar, M. (2010). Experimental investigation of
a box-type solar cooker with a finned absorber plate, Energy, 35, 3799-3802.
13. Hussein, H.M.S., El-Ghetany, H.H. ve Nada, S.A. (2008). Experimental investigation of
novel indirect solar cooker with indoor PCM thermal storage and cooking unit, Energy
Conversion and Management, 49, 2237–46.
14. Kumar, S. (2004). Natural convective heat transfer in trapezoidal enclosure of box-type
solar cooker, Renewable Energy, 29, 211–222.
15. Kurt, H., Deniz, E. ve Recebli, Z. (2008). An investigation into the effects of box
geometries on the thermal performance of solar cookers, International Journal of Green
Energy, 5, 508–519.
16. Nahar, N.M. (1998). Design, development and testing of a novel non-tracking solar cooker,
International Journal of Energy Research, 22, 1191-1198.
17. Nahar, N.M. (2001). Design, development and testing of a double reflector hot box solar
cooker with a transparent ınsulation material, Renewable Energy, 23(2), 167–179.
18. Nahar, N.M. (2003). Performance and testing of a hot box storage solar cooker, Energy
Conversion and Management, 44(8), 1323–1331.
Yüksel, N. ve Avcı, A.: Gizli Isı Depolamalı Kutu Tipi İki Güneş Fırınının Deneysel Olarak Karşılaştırması
92
19. Nahar, N.M., Sharma, P. ve Chaudhary, G.R. (2009). Processing of agricultural products
in solar cooker for income generation, International Solar Food Processing Conference,
January 14-16, Indore, India.
20. Öztürk, H.H. (2004). Second law analysis for solar cookers, International Journal of Green
Energy, 1(2), 227–239.
21. Prasanna, U.R. ve Umanand, L. (2011). Modeling and design of a solar thermal system for
hybrid cooking application, Applied Energy, 88,1740–1755.
22. Sharma, S.D., Buddhi, D., Sawhney, R.L. ve Sharma, A. (2000). Design, development and
performance evaluation of a latent heat storage unit for evening cooking in a solar cooker,
Energy Conversion and Management, 41(14),1497- 1508.
23. Sharma, A., Sharma, S.D. ve Buddhi, D. (2002). Accelerated thermal cycle test of
acetamide stearic acid and paraffin wax for solar thermal latent heat storage applications,
Energy Conversion and Management, 43, 1923–30.
24. Sharma, S.D., Iwata, T., Kitano, H. ve Sagara, K. (2005). Thermal performance of a solar
cooker based on an evacuated tube solar collector with a PCM storage unit, Solar Energy,
78, 416–426.
25. Sharma, S.D. ve Sagara, K. (2007). Latent heat storage materials and systems: a review,
International Journal of Green Energy, 2, 1-56.
26. Sharma, A., Tyagi, V.V., Chen, C.R. ve Buddhi, D. (2009). Review on thermal energy
storage with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 13, 318-345.
27. Shukla, S.K. (2009). Comparison of energy and exergy efficiency of community and
domestic type parabolic solar cookers, International Journal of Green Energy, 6, 437–449.
28. Yüksel, N. (2004). Enerji depolama sistemlerinin modellenmesi ve optimizasyonu, Yüksek
Lisans Tezi, Makine Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa,
129 s.
29. Yuksel, N., Avci, A. ve Kilic, M. (2006). A model for latent heat energy storage systems,
International Journal of Energy Research, 30(14), 1146–57.
30. Yüksel, N. ve Avcı, A. (2010). Güneş enerjisinin gizli ısı depolamalı fırınlarda kullanımı,
VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’10, 23, 1-5 Aralık, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com