Buradasınız

Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyü IMKB-100’de Örnek Uygulama

The Tangency Portfolios in the Context of Portfolio Optimization: A Sample on ISE–100 Firms

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the crucial issues in the context of modern portfolio theory is what should be the weighted of capital stocks which is included in portfolio. The aim of this study is how to set or determine weighted of capital stocks, included in portfolio in the Excel Solver. In this study, an equal weighted portfolio is formed from daily rate of returns in the stocks of ISE-100 index in the period of 02.01.2004-31.12.2009 by the framework of Markowitz optimal portfolio theory. A new portfolio was formed with the formation of weighted standard of the capital stock by the usage of the Excel Solver. The relation between active limitation of this portfolio and risk free rate of return was revealed as geometric. As a result of this relation the new formed portfolio was described as a tangency portfolio.
Abstract (Original Language): 
Modern Portföy Teorisinde en önemli sorunlardan biri portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının ne olması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının Excel Çözücü ortamında nasıl tespit edileceğidir. İMKB–100 Endeksinde yer alan hisse senetlerinin 02/01/2004–31/12/2009 dönemi günlük getiri oranları kullanılarak Markowitz Optimal Portföy Seçim teorisi çerçevesinde eşit ağırlıklı bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyde yer alan hisse senetlerinin olması gereken ağırlıkları Excel Çözücü ortamında belirlenerek yeni bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyün etkin sınır ile risksiz getiri oranı arasındaki ilişkisi geometrik olarak ortaya konulmuştur. Oluşturulan portföyün optimal karakterdeki bir Tanjant portföyü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKKAYA, Orhan, (1996), Ortalama Varyans Yöntemiyle Portföy Optimizasyonu Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına
Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
AKMUT, Özdemir, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara, 1989
BENNINGA, Simon Financial Modeling, Massachusetts Institute Of Technology Press Published, 2000
BULUT, Döndü, “Optimal Portföy Seçimi ve IMKB–30 Endeksi Üzerinde Test Edilmesi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Şubat, 2009
CHEVRIER, Thomas, Robert E. McCULLOCH, “Using Economic Theory to Build Optimal Portfolios”, 2008, s.9,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1126596 (Erişim: 05.06.2009)
ÇETİNDEMİR, Ali Emre, “Optimal Portföy Seçimi ve İMKB-30 Endeksi Üzerinde Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Yüksek lisans tezi, İstanbul 2006
ÇOLAKOĞLU, Gökhan, (2005), Kuadratik Programlama ile Portföy Optimizasyonu Ve IMKB’de Bir Uygulama, Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DEMİRTAŞ, Özgür, GÜNGÖR, Zühal, Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Dergisi, cilt:1, Sayı:4, Temmuz 2004
DING, Yuanyao “Portfolio Selection Under Maximum Minimum Criterion”, Quality & Quantity, 40, 2006
DOW Jones Wilshire 5000: A Total Market Index Copyright ,2006, Wilshire Associates Incorporated.,
ERMEK, Özlem, (2004), Optimal Portföyün Secimi ve IMKB Gıda Sektörü Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
ERTUNA, I. Ö.Yatırım Ve Portföy Analizi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1991
FELDMAN, David, REISMAN, Haim, “Simple Construction of the Efficient Frontier”, 2003
F.SHARPE, William, “Capital Asset Prices With and Without Negative Holdings”, Stanford University Graduate School of Business,
California, USA, 7 December, 1990
JAGANNATHAN, Ravı Tongshu MA, “Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing theWrong Constraints Helps”, The
Journal Of Finance, Vol: LVIII, No: 4,August 2003
KÖSE, Ergül, (2001), Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemlerinden Kuadratik Programlama ile IMKB(30)’da Portföy
Oluşturma Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KÜCÜKKOCAOĞLU, Guray, (2002), “Optimal portfoyun secimi ve IMKB Ulusal-30 Endeksi uzerine bir uygulama”, Active
Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 26, Eylul/Ekim.
MARKOWITZ, Harry M., (1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1,
MOHANTLY, Pitabas “A Dynamic Spreadsheet Model For Determining The
PortfolioFrontier”,2005,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=671723 (Erişim:20.03.2008)
OKHRIN, Yarema, Wolfgang SCHMID, “Distributional Properties Of Portfolio Weights”, Journal Of Econometrics,” 134, 2006
ÖZDEMİR, Erhan, (1983), Nonlineer Programlama Çözüm Yöntemleri ve Portföy Secim Problemine Uygulanması,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
PAREJA, Ignacio Velez “Optimal Portfolio Selection: A Note” ,2001,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=234883
(Erişim:20.03.2009)
RAMBAUD, Salvador Cruz, PEREZ Jose Garcia, GRANERO, Miguel Angel Sanchez, SEGOVIA Juan Evangelista Trinidad , “Theory
Of Portfolios: NewnConsiderations On Classic Models And The
RUBINSTEIN, Mark, “Markowitz’s Portfolio Selection: A Fifty-Year Retrospective”, The Journal Of Finance, Vol:VLII, No:3, June
2002
RUPPERT, “David Statistics And Finance: An Introduction, Spinger Published”, 2004
TOPAL, Yusuf, İLARSLAN, Kenan, “Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyleri: IMKB 30 İşletmelerinden Bir Örnek”,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, (C.X I,S I, 2009)
ZORLU, Ümran, (2003), Kasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin IMKB–30 endeksine göre
uygulanabilirliğinin test edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
www.imkb.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com